Filosofisk Utbildning

Utbildningar med viss relevans för filosofisk praxis

Här hittar du utbildningar som är kopplade eller har en viss relevans till filosofisk praxis – både på svenska lärosäten samt internationellt.

Filosofisk samtalskonst

Hos Umeå universitet kan du läsa filosofisk samtalkonst (15 hp) som ger dig kunskaper och färdigheter i filosofisk samtalsteknik. Detta är en kurs som är riktad mot dem som vill leda filosofiska samtal och riktar sig mot de som antingen har tidigare samtalsutbildningar eller vill tillämpa praktisk filosofisk samtalsteknik.

Du kan läsa mer om kursen på deras hemsida.

Filosofiska samtal med barn

På Luleå Tekniska Högskola kan du läsa kursen Filosofiska samtal med barn (7,5 hp). Kursen utbildar dig i moderna didaktiska modeller som har samtal som verktyg. Bland annat kommer du att använda dig av Sokratiska samtal och filosofi för barn. I kursen kommer du att få förkovra dig inom teori som berör argumentation, etik, värdegrund, kunskap, vetenskap och kritiskt samt logiskt tänkande.

För att läsa mer om kursen kan du gå in på deras hemsida.

Det existentiella samtalet

Södertörns högskola erbjuder kursen Det existentiella samtalet (30 hp) som riktar sig till dig som är yrkesverksam som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, lärare, polis eller andra yrkesområden där samtalsdialog är centralt.

Mer information om kursen finns på deras hemsida.

Filosofi och Samhällsanalys

Umeå universitet erbjuder ett kandidatprogram inom filosofi och samhällsanalys (180 hp). I programmet får studenter kombinera samhällsanalyser med studier i filosofi. Programmet syftar till att, på djupet, förstå olika människors uppfattningar om hur samhället bör se ut.

Du kan läsa mer om kandidatprogrammet på Umeå universitets hemsida.

Internationella utbildare

Här nedan hittar du internationella utbildare relaterat till filosofisk praxis.

Belgien

Kristof Van Rossem är utbildad inom religiösa och filosofiska frågor och har specialisera sig på Sokratiska dialoger. I dag arbetar han som filosofisk guide och hjälper organisationer att utvecklas med hjälp av sokratiska dialoger. Du hittar mer information på hans hemsida.

Norge

Hos det norska sällskapet för filosofisk praxis (NSFP) hittar du kurser i filosofisk praxis. Mer information finns på deras hemsida.

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tillhandahåller kurser i filosofisk praxis.

Mer information.

USA

Amerikanska förbundet för filosofiska praktier (APPA) erbjuder regelbundna kurser i filosofisk praxis. För att hitta deras kurser kan du läsa på deras hemsida.