Filosofifestivalen 2018 – Gränsland

Vi lever i en tid där frågor om gränser aktualiseras, gång på gång. Fysiska, etiska, nationella och kulturella gränser förstärks eller suddas ut. Ur det väcks frågan om vad själva gränsen är och leder vidare till frågan om gränsland. Vad är det? Och där stannar vi upp i årets Filosofifestival: vid olika typer av gränsland. 

Unesco har instiftat Världsfilosofidagen som infaller den tredje torsdagen i november varje år. Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis har de senaste åren arrangerat firande av dagen på olika sätt.

Välkommen till årets filosofifestival!

Filosofifestivalen Göteborg

Göteborgs Litteraturhus

Datum: Lördag 17/11 2018
Tid: 13:00-16:15
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B
Pris: 60 kronor, fritt inträde för medlemmar i SSFP (medlemsavgiften kostar 100 kronor)

Välkommen!

Program
med reservation för ändringar

13:00 Välkommen
13:05 Susanna Salmijärvi • Vad är en gräns?
13:20 Robert Hartman • Philosophy and religion
13:35 Ragnar Francéz • Finns det en gräns mellan rätt och fel?
13:50 Alva Stråge • Medvetandets gränser
14:05 Joakim Sandberg • Gränsen mellan ekonomi och civilsamhälle
14:20 Fika
14:45 Thomas Hartvigsson • Relationer och gränslöshet
15:00 Dorna Behdadi • Människan och allt annat - antropocentriska gränsdragningar
15:15 Panelsamtal
16:00 Avslutning

I samarbete med Filoprax Göteborgs filosofiska praktik, Bronson Consulting och Rent-a-Philosopher

Filosofifestivalen Stockholm

Lördagen den 10 november firar vi Världsfilosofidagen tillsammans med Svenska Unescorådet, ABF Stockholm. Välkommen att lyssna till inspirerande samtal och delta i spännande workshoppar! I år hålls samtalen på scen i den rymliga Z-salen med dryga 300 platser, så alla borde få plats. Men kom gärna i god tid eller köp din biljett i förväg på Billetto om du vill vara säker. 

I pauserna får du chansen att träffa de medverkande, besöka vårt bokbord med filosofisk litteratur, fika, ta del av konstnären Maria Högbackes performance Porträtt, spegling och filosofera med likasinnade.

Välkommen!

Datum: Lördag 10/11 2018
Tid: Klockan 11.00–16.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: 150 kronor, 100 kronor för medlemmar i SSFP.

Ladda ner programmet som pdf
Förköp din biljett här

Program
med reservation för ändringar

Samtal på scen, Z-salen

11.00–11.05
Festivalen öppnas
Natasha Svanefjord, konferencier och Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

11.05–11.50
Borders of the Self (på engelska)
Nora Bateson, filmskapare, författare, utbildare och ordförande för International Bateson Institute i Sverige
David Eberhard, psykiater, författare och debattör
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet och bitr. forskningsledare för forskningsprogrammet Engaging Vulnerability
Samtalsledare: Luis de Miranda

12.00–12.40
Kroppens gränsland
Jonna Bornemark, docent i filosofi, lektor Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
Niclas Flink, Utvecklare Hemslöjd, Region Jönköpings län och projektet Hemslöjd Humaniora
Samtalsledare: Ann S. Pihlgren

13.00–13.40
Kreativitetens gränsland
Inger Edelfeldt, författare och konstnär
Tyra Nilsson, doktorand i pedagogisk filosofi, Stockholms Universitet
Klas Roth, professor i pedagogik, forskningsledare för pedagogisk filosofi, Stockholms Universitet
Samtalsledare: Ann Lagerström

14.00–14.40
Dödens gränsland
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Carol Tishelman, leg. sjuksköterska, med. dr. vet, Investor Donationsprofessor i Innovativ vård och omsorg samt forskningsledare för programmet DöBra
Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

14.45–14.55
I flyktens väntrum Videokonstverk av Paula Urbano 

15.00–15.40
Gränsland i vår tid
Patricia Mindus, docent i praktisk filosofi, lektor, Uppsala universitet, Wallenberg Academy Fellow
Paula Urbano, konstnär
Samtalsledare: Adam Wallenberg

15.45–15.55
Festivalen avslutas
Cilia Personne, ordförande SSFP

Workshoppar, Per Albin-rummet

12.00–12.45
Borders of the Self (på engelska)
Luis de Miranda, fil. dr, filosof och författare

13.00–13.45
Kroppens gränsland
Malin Sallstedt, leg. fysioterapeut och filosofisk samtalsledare

14.00–14.45
Kreativitetens gränsland
Ann Lagerström, existentiell coach och samtalsledare

15.00–15.45
Dödens gränsland
Sofia Wrangsjö, workshopledare i FRI-metoden

Max 25 deltagare/workshop

Filosofikafé Helsingborg


Tema: Vad är utveckling?
Datum: Torsdag 15/11 2018
Tis: 18.00-19.00
Plats: Atriet, entréplan, Dunkers kulturhus  
Samtalsledare: Tulsa Jansson

***

Unesco
Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/medier. Unesco har 195 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation vars övergripande syfte är att skapa fred. För att skapa intresse och uppmärksamma frågor utser Unesco olika "dagar"; t.ex. radiodagen, läskunnighetsdagen, världsvetenskapsdagen, världsfilosofidagen och världsbokdagen.
Mer information finns på www.unesco.org
 
Svenska Unescorådet ger råd i Unescofrågor till regeringen och sprider information i Sverige om Unesco. Unescorådet är sammanhållande för svenskt samarbete med Unesco.
Mer information finns på www.unesco.se