Världsfilosofidagen 2017

Unesco har instiftat Världsfilosofidagen som infaller den tredje torsdagen i november varje år. Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis har de senaste åren arrangerat firande av dagen på olika sätt.

Välkommen till årets filosofifestival!

Filosofifestivalen Göteborg

Göteborgs Litteraturhus

Tema: Människa i vår tid
Datum: Torsdag 16/11 2017
Tid: Klockan 18.00–20.00
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B
Pris: 100 SEK (inkl. tilltugg)

Ladda ner programmet här.

Program
18:05
Välkommen

18:15
Negativt tänkande, kritiskt tänkande, realistiskt tänkande: bristvaror i en tid som kräver positiva känslor
Ida Hallgrendoktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog, praktiserande medlem SSFP

18:30
Dabrowskis theory of positive disintegration: att vara missanpassad till något dysfunktionellt är bara bra Miriam van der ValkMA (Phil.), APPA Cert. Philosophical Counselor, praktiserade medlem SSFP

18:45
Just wait and see: philosophy, decision-making, and Kahneman’s ‘cognitive psychology’
Joshua BronsonPhil. Dr. (PhD), praktiserade medlem SSFP

19:00
Much ado about nothing: Kierkegaard and the crisis of the present age
Matthew Nowachek, Phil. Dr. i praktisk filosofi (PhD), forskare i filosofi

19:15
Liten bensträckare

19:20
Sokratisk panel
Ida Hallgren, Joshua Bronson och Matthew Nowachek och moderator Miriam van der Valk

Askims bibliotek

Tema: Vad är klokhet?
Datum: Torsdag 16/11 2017
Tis: 18:00-19:30
Plats: Askims bibliotek, Askims Torg 5, 436 43 Askim.
Samtalsledare: Sebastian Rehnman

Filosofikafé
På filosofikafét sitter vi runt bord och söker från varandras vardagserfarenheter vidgade perspektiv såväl som djupare insikter i livet. Samtalsledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Vi försöker etablera en undersökande gemenskap, inspirerade av den antike filosofen Sokrates, som i sina dialoger fokuserade på de levnadsfärdigheter eller karaktärsstyrkor som kallas ”dygder”. Främst bland dessa är det goda omdömet – klokhetens dygd – om vad som behöver göras här och nu. UNESCOs världsfilosofidag framhäver värdet av detta.

Välkommen till filosofikafé för att i Sokrates anda fördjupa din förståelse av klokhetens dygd!

Filosofifestivalen Helsingborg


Tema: Kan man utvecklas moraliskt?
Datum: Torsdag 16/11 2017
Tis: 18.00-19.00
Plats: Atriet, entréplan, Dunkers kulturhus  
Samtalsledare: Tulsa Jansson

Filosoficafé
Kan man och bör man bli en bättre människa? I så fall varför? Och framförallt, hur gör man? Temat för världsfilosofidagen i Helsingborg är i år moralisk utveckling. Kan man utvecklas moraliskt? Vilka är förutsättningarna för det och vad är anledningen till att man bör bli en godare människa?
 

Filosofifestivalen Stockholm

Lördagen den 18 november firar vi Världsfilosofidagen tillsammans med Svenska Unescorådet, ABF Stockholm m.fl. på ABF-huset i Stockholm! I år kommer vi att ha ”Människa i vår tid” som tema. Vår tanke är att belysa olika delar av möjligheterna och svårigheterna med att vara människa idag. Som en röd tråd löper det filosofiska perspektivet. Välkommen att lyssna till inspirerande samtal och delta i spännande workshoppar. I vår lounge kan du besöka vårt filosofiska bokbord, samtala eller bara smälta intrycken.

Tema: Människa i vår tid
Datum: Lördag 18/11 2017
Tid: Klockan 11.00–16.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: 60:–, som medlem i SSFP går du in gratis

Ladda ner programmet som pdf här
Förköp din biljett här

Program

Samtal på scen, Katasalen

11.00–11.05
Festivalen öppnas
Adam Wallenberg och Sofia Wrangsjö, konferencierer
och Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

11.05–11.50
MENING – livskvalitet i vår tid?
Marketta Simons, logoterapeut (LTI), jur.kand.
Cecilia Melder, teol. dr., högskolelektor, präst i Svenska kyrkan
Samtalsledare: Kalle Grill, docent i filosofi och lektor på Umeå Universitet, praktiserande medlem SSFP

12.00–12.45
TID – psykologiska och filosofiska perspektiv
Elisabeth Åström, leg psykolog, doktorand vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet
Sara Packalén, fil. dr. i teoretisk filosofi, forskare i filosofi vid Stockholms universitet
Samtalsledare: Ellen Jacobsson, MA i filosofi, praktiserande medlem SSFP

13.00–13.45
TEKNOLOGI – människa, maskin och agens
Karim Jebari, fil. dr. i filosofi, forskare vid Institutet för Framtidsstudier
Samtalsledare: Jonathan Clinton, fil. mag. i pedagogik, filosofipedagog på Tänka Noga på Södra teatern 

14.00–14.45
LIDANDE – medicinska diagnoser i vår tid
Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola
Samtalsledare: Malin Sallstedt, sjukgymnast på Rehab Station Stockholm, praktiserande medlem SSFP

15.00–15.45
MÄNNISKA I VÅR TID
Folke Tersman, professor, lärostolsprofessor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet
Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet

15.45–15.55
Festivalen avslutas
Cilia Personne, ordförande SSFP

Workshoppar, Erlanderrummet

12.00–12.45
MENING – eller varför går jag upp på morgonen?
Ann Lagerström, existentiell coach och samtalsledare

13.00–13.45
TID – vad är det egentligen?
Sofia Wrangsjö, fil. kand.i teoretisk filosofi, workshopledare i FRI-metodenpraktiserande medlem SSFP

14.00–14.45
TEKNOLOGI – styra eller styras?
Ann S. Pihlgren, Forskningsledare på Ignite Research Institute, fil. dr. i pedagogik, praktiserande medlem SSFP

15.00–15.45
LIDANDE – medicinska diagnoser i vår tid
Jan Aronsson, leg psykoterapeut, fil. mag. i praktisk filosofi, gruppanalytiker, handledare och lärare i psykoterapi, praktiserande medlem SSFP

Max 25 deltagare/workshop

Lounge, Per Albin-rummet

Sväng förbi vår filosofiska lounge! Här får du chansen att träffa våra föreläsare, besöka vårt bokbord med filosofisk litteratur, filosofera med likasinnade eller bara smälta intryck från dagen i lugn och ro.

***

Unesco
Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/medier. Unesco har 196 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation och finansieras till stor del med medlemsavgifter. För att skapa intresse utser Unesco olika ”dagar”:  radiodagen, läskunnighetsdagen, världsvetenskapsdagen och världsbokdagen.
Mer information finns på www.unesco.org
 
Svenska Unescorådet är en del av regeringskansliet, ger råd i Unescofrågor till regeringen och sprider information i Sverige om Unesco. Unescorådet är sammanhållande för svenskt samarbete med Unesco. Unescorådets 12 ledamöter representerar Unescos olika verksamhetsområden. 
Mer information finns på www.unesco.se