Utbildning i Filosofisk Praxis

Norge

Kurser i filosofisk praksis i arrangemang av Norsk selskap for filosofisk praksis.

1. Videreutdanning i Dialogisk praksis – etiske og eksistensielle dialoger. Kursarrangør er
Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen. Kurset er på 30 studiepoeng og løper over 4 semestre.
2. En påbygningsdel i filosofisk praksis. Kursarrangør er Norsk selskap for filosofisk praksis. Kurset løper parallelt med kurset i dialogisk praksis.
Mer information: http://www.nsfp.no/utdanningen/kurs-i-filosofisk-praksis

Frankrike

Oscar Brenifier Institut de Pratiques Philosophiques tillhandahåller seminarier och kurser i filosofis praxis
Mer information

Storbritannien

Society for Philosophy in Practice har hållit ett antal kurser i Philosophical Consultancy courses och Philosophy in Schools / Philosophy for Children
Mer information.

USA

American Philosophical Practitioners Associations kurser

APPA (American Philosophical Practitioners Association) anordnar regelbundet kurser i Filosofisk Praxis
Mer information.

Utbildningar med viss relevans för filosofisk praxis

Filosofiska samtal med barn

Nybörjarkurs på grundnivå, 7.5 högskolepoäng
Det finns flera moderna didaktiska modeller som använder dialogen som pedagogiskt verktyg. Uttryck som ”Sokratiska samtal” och ”Philosophy for/with Children” är centrala. Kursen behandlar såväl aktuell empirisk forskning om, som praktisk tillämpning av, filosofiska samtal med barn. I kursen behandlas teori och metod om samtal som berör och utvecklar färdigheter inom argumentation, etik och värdegrund, kunskap och vetenskap, kritiskt och logiskt tänkande. Kursen kan läsas som fristående kurs och kan även ingå i Filosofi A. Den vänder sig främst till pedagoger, beteendevetare och filosofer
Mer information.

Det existentiella samtalet

Kurs 30 högskolepoäng. Södertörns högskola
Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.
Mer information.

Filosofi och Samhällsanalys

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 högskolepoäng, Umeå universitet
Kurs i filosofi med inriktning mot samhällsanalys i kombination med studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Huvudämnet är filosofi.
Mer information.