Utbildning i Filosofisk Praxis

Sverige

Två dagars introduktion i Filosofisk praxis

-- Stockholm, 20-21/10 (2018)
Vad är Filosofisk Praxis? Vad gör vi när vi ”filosoferar” i dialog och hur gör vi det?  Under denna helg kommer vi dyka in i dessa tre områden inom filosofisk praxis:
- Filosofera med barn och unga
- Filosofera med vuxna
- Enskilda samtal
Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.
Läs mer här.

Fördjupningskurs inom filosofisk praxis: Att leda samtal om värderingar

-- Göteborg, 24-25/11 (2018)
Samtal om värderingar kan ske i många sammanhang: inom företag och organisationer, på
skolor, inom vården, vid filosofiska caféer för allmänheten, osv. Under denna helgkurs övas förmågan att leda sådana samtal på ett filosofiskt vis. Korta föreläsningar varvas med övningar där du provar på samtalsledning och får direkt återkoppling.
Läs mer här.

Collective Insight: Facilitating groups as a philosophical practitioner

-- Stockholm, 1-2/12 (2018)
This weekend course is designed to strengthen your skills in facilitating group insights as a philosophical practitioner. This will be done through a mixture of lectures, dialogue, and activities.
Read more

Norge

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tillhandahåller kurser i filosofis praxis.
Mer information.

Filosofisk praktiker och professor i filosofi Sebastian Rehnman ger under vårterminen 2019 kursen Philosophy of Health Sciences. I ett dialogiskt och narrativt ramverk utforskas filosofisk antropologi och moralfilosofi för omsorgen av människor. Föreläsningar och dialoger varvas under två obligatoriska undervisningsveckor (4-8 februari och 1-5 april); resten är självstudier. Kursen är på doktorandnivå och är öppen för sökande med relevant mastersexamen. Anmäl senast 25/1 -19 på denna länk.
Mer information om kursen.

Frankrike

Oscar Brenifier Institut de Pratiques Philosophiques tillhandahåller seminarier och kurser i filosofis praxis.
Mer information.

USA

American Philosophical Practitioners Association (APPA) anordnar regelbundet kurser i Filosofisk Praxis
Mer information.

Utbildningar med viss relevans för filosofisk praxis

Filosofiska samtal med barn

Nybörjarkurs på grundnivå, 7.5 högskolepoäng, Umeå Universitet
Det finns flera moderna didaktiska modeller som använder dialogen som pedagogiskt verktyg. Uttryck som ”Sokratiska samtal” och ”Philosophy for/with Children” är centrala. Kursen behandlar såväl aktuell empirisk forskning om, som praktisk tillämpning av, filosofiska samtal med barn. I kursen behandlas teori och metod om samtal som berör och utvecklar färdigheter inom argumentation, etik och värdegrund, kunskap och vetenskap, kritiskt och logiskt tänkande. Kursen kan läsas som fristående kurs och kan även ingå i Filosofi A. Den vänder sig främst till pedagoger, beteendevetare och filosofer
Mer information.

Det existentiella samtalet

Kurs, 30 högskolepoäng, Södertörns högskola
Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.
Mer information.

Filosofi och Samhällsanalys

Kandidatprogram, 180 högskolepoäng, Umeå universitet
Kurs i filosofi med inriktning mot samhällsanalys i kombination med studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Huvudämnet är filosofi.
Mer information.

Profesjonsveiledning (norska)

Kurs, 10 studiepoeng, Universitetet i Stavanger
Sebastian Rehnman undervisar i filosofisk praktik och sokratisk dialog på mastersnivå i kursen Profesjonsveiledning.
Mer information.