Utbildning i Filosofisk Praxis

Sverige

Introduktionskurs i filosofisk praxis

En tvådagars introduktionskurs i filosofisk praxis med fokus på filosofiska samtal med grupper. Inga formella förkunskaper i filosofi krävs.

Plats: Krukmakargatan i Stockholm
Tid: 2–3/11 2019 kl 9-17 båda dagarna
Kostnad: 2 275 kr / 1 975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP).
Kursledare: Lars Hammer och Sofia Wrangsjö

Mer information och anmälan

Belgien

The art of questioning - internationellt seminarium med SSFP grundaren Tulsa Jansson och filosofisk praktiker Kristof Van Rossem.
Mer information.

Norge

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) tillhandahåller kurser i filosofis praxis.
Mer information.

Filosofisk praktiker och professor i filosofi Sebastian Rehnman leder kursen Philosophy of Health Science på Stavanger Universitet. I ett dialogiskt och narrativt ramverk utforskas filosofisk antropologi och moralfilosofi för omsorgen av människor. Kursen är på doktorandnivå och är öppen för sökande med relevant mastersexamen.
Mer information om kursen.

Frankrike

Oscar Brenifier Institut de Pratiques Philosophiques tillhandahåller seminarier och kurser i filosofisk praxis.
Mer information.

USA

American Philosophical Practitioners Association (APPA) anordnar regelbundet kurser i Filosofisk Praxis
Mer information.

Utbildningar med viss relevans för filosofisk praxis

Filosofiska samtal med barn

Nybörjarkurs på grundnivå, 7.5 högskolepoäng, Luleå Tekniska Universitet
Det finns flera moderna didaktiska modeller som använder dialogen som pedagogiskt verktyg. Uttryck som ”Sokratiska samtal” och ”Philosophy for/with Children” är centrala. Kursen behandlar såväl aktuell empirisk forskning om, som praktisk tillämpning av, filosofiska samtal med barn. I kursen behandlas teori och metod om samtal som berör och utvecklar färdigheter inom argumentation, etik och värdegrund, kunskap och vetenskap, kritiskt och logiskt tänkande. Kursen kan läsas som fristående kurs och kan även ingå i Filosofi A. Den vänder sig främst till pedagoger, beteendevetare och filosofer
Mer information.

Det existentiella samtalet

Kurs, 30 högskolepoäng, Södertörns högskola
Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.
Mer information.

Filosofi och Samhällsanalys

Kandidatprogram, 180 högskolepoäng, Umeå universitet
Kurs i filosofi med inriktning mot samhällsanalys i kombination med studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Huvudämnet är filosofi.
Mer information.

Profesjonsveiledning (norska)

Kurs, 10 studiepoeng, Universitetet i Stavanger
Sebastian Rehnman undervisar i filosofisk praktik och sokratisk dialog på mastersnivå i kursen Profesjonsveiledning.
Mer information.