Styrelsen

Vald vid årsmöte den 24 februari 2018

styrelsen_w_2018.jpg


Ordförande
Cilia Personne
info@filosofiskpraxis.org

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@filosofiskpraxis.org 

Övriga ordinarie ledamöter
Per Borg
Joshua Bronson
Ida Hallgren
Erica Jonvallen
Luis de Miranda

Advisory board

Johan Florén
Kalle Grill
Tulsa Janson
Richard Levy
Ann S Pihlgren

Valberedning

Jens Cavallin
Kalle Grill
Sofia Wrangsjö (sammankallande)

Revisorer

Johan Florén
Ann S. Philgren