Styrelsen

Vald vid årsmöte den 24 februari 2018

styrelsen_w_2018.jpg


Ordförande
Cilia Personne
info@filosofiskpraxis.org

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@filosofiskpraxis.org 

Övriga ordinarie ledamöter
Per Borg
Joshua Bronson
Ida Hallgren
Erica Jonvallen
Luis de Miranda

Advisory board

Väljs av nya styrelsen

Valberedning

Jens Cavallin
Kalle Grill
Sofia Wrangsjö (sammankallande)

Revisorer

Johan Florén
Ann S. Philgren