Styrelsen

Vald vid årsmöte den 9 mars 2019.

IMG_0910.jpeg


Ordförande
Jens Cavallin
info@filosofiskpraxis.org

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@filosofiskpraxis.org 

Övriga ordinarie ledamöter
Joshua Bronson
Alexander Ekstedt
Maria Högbacke

Advisory board

Johan Florén
Kalle Grill
Tulsa Janson
Richard Levy
Ann S Pihlgren

Valberedning

Cilia Personne (sammankallande)
Ida Hallgren
Sofia Wrangsjö

Revisorer

Johan Florén
Ann S. Philgren