Styrelsen

Vald vid årsmöte den 25 februari 2017


Ordförande
Cilia Personne
info@filosofiskpraxis.org

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@filosofiskpraxis.org 

Vice ordförande
Adam Wallenberg  
adam.wallenberg@filosofiskpraxis.org


Övriga ordinarie ledamöter
Per Borg
Ida Hallgren
Erica Jonvallen
Sofia Wrangsjö

Advisory board

Tulsa Jansson
Ann S Pihlgren
Johan Florén
Kalle Grill
Richard Levi
Miriam van der Valk

Valberedning

Lars Hammer (sammankallande), filosofen1969@gmail.com
Tulsa Jansson
Jens Cavallin

Revisorer

Johan Florén
Ann S. Philgren