Praktiserande medlemmar

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer. 

Göteborg

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosof, doktorand i praktisk filosofi
Psykologexamen och fil. kand i kognitionsvetenskap

Enskilda samtal, föreläsningar, filosofiska caféer samt värderingsarbete i organisation och företag
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Hemsida: www.rentaphilosopher.se
Facebook: www.facebook.com/rentaphilosopher/

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosophy.
Filosofisk rådgivning (enskilda samtal), Filosofisk rådgivning (i grupp), Filosofi i skolan, Filosofi i organisationer, Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi
E-post: joshua@bronson-consulting.com

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Master of Arts (Philosophy)
Filosofisk rådgivning (enskilda samtal), Filosofisk rådgivning (i grupp), Filosofi i skolan, Filosofi i organisationer, Föreläsningar inom filosofi, Föreläsningar inom filosofisk praxis, Utbildar inom filosofi, Utbildar inom filosofisk praxis
Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik
På svenska - and in English.
Hemsida: www.filoprax.se
E-post: kontakt@filoprax.se

Petra Andersson (Praktiserande filosof)
Filosof, fil.dr.
Filosofi i skolan, Filosofi i organisationer, Filosofiska caféer, Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi. Etiska analyser – både skriftliga och i samtalsform. Filosofi med barn. Filosofiska och populärfilosofiska texter. Etikundervisning. Etiska aspekter på djur och natur och på ridsport. Föreläsningar i genusfrågor. Diskussionsträffar. Gruppdiskussioner om filosofiska och moraliska frågor, t ex på arbetsplatser, i föreningar, i skolor.
E-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil.
Filosofisk vägledning i enskilda samtal, filosofisk rådgivning i grupp, filosofi i skolan, filosofi i vården, filosofi i organisationer, filosofiska caféer, föreläsningar inom filosofi, föreläsningar inom filosofisk praxis, utbildar inom filosofi, utbildar inom filosofisk praxis.
Praktik på svenska, engelska och norska.
E-post: info@dialogos.co
Hemsida: dialogos.co
Intervju med Sebastian

Helsingborg

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag
Föreläsningar & utbildningar
073-200 12 00
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Hemsida: www.philosophyatwork.com

Nyköping

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut

Enskilda och gruppsamtal
070–759 70 80
E-post: k.g@bredband.net

Stockholm

Ann Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
PhD Pedagogik 
Utbildningar, föreläsningar & handledning
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 
Enskilda samtal & föreläsningar
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: www.spinalis.se

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy)
Arbetar med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda och Rwanda
Email: ellensepost@gmail.com

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag i filosofi, existentiell psykoterapeut 
Enskilda samtal, föreläsningar & utbildningar
Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen),
114 52 Stockholm.
070-924 40 60
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Hemsida: www.insikt.nu

Jens Cavallin (Praktiserande filosof)  
FD teoretisk filosofi & Docent i Kultur och samhälle. 

Enskilda samtal, föreläsningar & utbildningar
Språk: English, Deutsch, Français, Polski
E-post: jenscavallin2@hotmail.com
Hemsida: www.jenscavallin.se
070-5175872

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 
Enskilda samtal, föreläsningar & utbildningar
Telefon: 0709-51 44 36
E-post: johan@floren.net

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil kand teoretisk filosofi 
Gruppsamtal, utbildningar & föreläsningar
E-post: johangsonberg@outlook.com

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Filosof, lärare, och samtalsledare
Filosofiska samtal, workshoppar och seminarier i grupp,
Telefon: +46 (0)73 9860103
E-post: filosofen1969@gmail.com

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Sjukgymnast rehab 
Enskilda samtal, föreläsningar & filosofiska caféer
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil kand i teoretisk filosofi
Workshoppar & grupputveckling
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Umeå

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Filosof, Ph.D. och lektor i filosofi, Umeå universitet
Enskilda samtal, föreläsningar och utbildningar
070-720 70 60
E-post: kalle@tankereda.se
Hemsida: tankereda.se

Richard Levi (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD Ph. D professor Umeå Universitet
Föreläsningar
E-post: richard.levi@rehabmed.umu.se