Praktiserande medlemmar

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer. 

Göteborg

 

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi och leg. psykolog

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt i företag/organisationer.
Språk:  Svenska, engelska
Kort om: Enskilda filosofiska samtal och existentiella samtalsgrupper. Rabatterade samtal för den som fastnat i klimatångest eller politisk apati. Föreläsare: mer info på hemsidan nedan.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Telefon: +46 (0) 73-401 61 18
Hemsida: www.rentaphilosopher.sewww.facebook.com/rentaphilosopher

 

joshua.jpg
 

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosopy
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i företag/organisationer, Filosofi i skolan
Kontaktuppgifter: 
E-post: joshua@bronson-consulting.com
Hemsida: bronson-consulting.com

 

 

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik, MA (Phil.); APPA Cert. Philosophical Counselor samt utbildad inom filosofi med barn och unga

Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, företag/organisationer och med privatpersoner.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Först BA (2004), sen MA (2006). Äntligen certifiering 2014. Filosofi med barn (2015), psykologi för coacher (2017). Numera coaching, kurser, föreläsningar och evenemang. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: www.filoprax.se

 

Petra Andersson (Praktiserande filosof)
Filosof, fil.dr.
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi. Filosofi med barn och unga.
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, Filosofi i företag/organisationer
Kortfattad info om Petra: Arbetar med etiska analyser – både skriftliga & i samtalsform. Filosofiska och populärfilosofiska texter. Etikundervisning. Etiska aspekter på djur och natur och på ridsport. Föreläsningar i genusfrågor. Gruppdiskussioner om filosofiska och moraliska frågor, t ex på arbetsplatser, i föreningar, i skolor.
Kontaktuppgifter:
E-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

 

 

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil.

Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, norska
Kort om: Jag försöker utöva filosofi som livsvägledning genom att etablera en undersökande gemenskap om de utmaningar du står i på livets väg.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: dialogikos.com
Intervju med Sebastian

 

Helsingborg

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag
Erbjuder följande tjänsterFöreläsningar & utbildningar utifrån filosofisk praxis
Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: www.philosophyatwork.com

 

Norrköping

lars_s.jpg
 

Lars Sundberg (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Egenföretagare, diakon & socionom, handledare i psykosocialt arbete

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i socialt arbete och offentliga gruppsamtal.
Kort om: 2016-17 kursen Det existentiella samtalet. Bok 2017: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek. Mottagning för samtal i Norrköping.

Kontaktuppgifter: 
E-post: lars.sundberg@telia.com
Adress: Åkaregatan 5,  603 60 Norrköping
Telefon: +46 (0) 70-539 34 19
Hemsida: www.existentiellasamtal.se

 

Nyköping

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)
Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post: k.g@bredband.net

 

Stockholm

ann.jpg
 

Ann S. Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Forskningsledare, fil. dr .

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (Sokratisk handledning), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag forskar om tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser, föreläser, skriver böcker och arbetar med utveckling och ledarskap. 

Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org
Adress: Box 116, 761 22 Norrtälje
Telefon: +46 (0)73-392 06 99
Hemsida: www.igniteresearch.org

 

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) & föreläsningar
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi inom vården
Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: www.spinalis.se

 

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy)
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan
Kortfattad info om Ellen: Arbetar med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda och Rwanda.
Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

 

 

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag. i filosofi, existentiell psykoterapeut, gruppanalytiker 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 32 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
Hemsida: www.insikt.nu

 

Jens Cavallin (Praktiserande filosof)  
Fil. dr. i teoretisk filosofi, docent i Kultur och samhälle

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, fängelser/häkte och grupprådgivning.
Språk: Svenska, engelska, tyska, franska, polska, (i någon mån ryska och spanska)

Kontaktuppgifter: 
E-post: jenscavallin2@hotmail.com
Telefon:  +46 (0) 70-517 58 72
Adress: Garvargatan 20, 112 21 Stockholm
Hemsida: www.jenscavallin.se

 

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

 

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil kand teoretisk filosofi 
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), utbildningar & föreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johangsonberg@outlook.com

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Filosof, lärare, och samtalsledare
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Kontaktuppgifter:
E-post: filosofen1969@gmail.com
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03

 

Malin Sallstedt.jpg
 

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast 

Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i hälso- och sjukvård (rehabilitering).
Språk: Svenska
Kort om: Har arbetat många år inom rehabilitering/neurologi. Sedan 10 år tillbaka vidareutbildat mig inom filosofi med störst fokus på det existentiella samtalet.

Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil. kand. i teoretisk filosofi

Erbjuder följande tjänstFilosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt företag/organisationer.
Språk: Svenska
Kort om: Jag arbetar framför allt med FRI-metoden: Filosofi, Reflektion, Insikt. Den öppnar upp tanken, vidgar perspektiven och får igång samtal på ett inspirerande sätt.

Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Telefon: +46 (0) 70-251 28 94
Hemsida: sofiawrangsjo.se

 

Umeå

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander

 

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Docent och lektor i filosofi, Umeå universitet

Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag tar emot enskilda gäster i Umeå eller på Skype. Jag arbetar också gärna med grupper och organisationer. Utbildad till filosofisk praktiker i Oslo.

Kontaktuppgifter:
E-post: smile@kallegrill.se
Telefon:  +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: kallegrill.se
Intervju med Kalle

 

Richard Levi (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD Ph. D professor Umeå Universitet
Erbjuder följande tjänsterFöreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: richard.levi@rehabmed.umu.se