Praktiserande medlemmar

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer

Välj önskad stad:
Göteborg
Helsingborg
Linköping
Norrköping
Nyköping
Skövde
Stockholm
Umeå

Göteborg

 

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi och leg. psykolog

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt i företag/organisationer.
Språk:  Svenska, engelska
Kort om: Enskilda filosofiska samtal och existentiella samtalsgrupper. Rabatterade samtal för den som fastnat i klimatångest eller politisk apati. Föreläsare: mer info på hemsidan nedan.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Telefon: +46 (0) 73-401 61 18
Hemsida: rentaphilosopher.sefacebook.com/rentaphilosopher

 

joshua.jpg
 

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosopy

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan samt i företag/organisationer.

Kontaktuppgifter: 
E-post: joshua@bronson-consulting.com
Hemsida: bronson-consulting.com

 

 

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik, MA (Phil.); APPA Cert. Philosophical Counselor samt utbildad inom filosofi med barn och unga.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, företag/organisationer och med privatpersoner.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Först BA (2004), sen MA (2006). Äntligen certifiering 2014. Filosofi med barn (2015), psykologi för coacher (2017). Numera coaching, kurser, föreläsningar och evenemang. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: filoprax.se

 

ingen_bild.jpg
 

Petra Andersson (Praktiserande filosof)
Filosof, fil.dr.

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan och i företag/organisationer.
Kort om: Arbetar med etiska analyser – både skriftliga & i samtalsform. Filosofiska och populärfilosofiska texter. Etikundervisning. Etiska aspekter på djur och natur och på ridsport. Föreläsningar i genusfrågor. Gruppdiskussioner om filosofiska och moraliska frågor, t ex på arbetsplatser, i föreningar, i skolor.

Kontaktuppgifter:
E-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

 

sebastian-.jpg
 

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil. 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, norska
Kort om: Jag försöker utöva filosofi som livsvägledning genom att etablera en undersökande gemenskap om de utmaningar du står i på livets väg.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: dialogikos.com
Intervju med Sebastian

tillbaka överst på sid

Helsingborg

ingen_bild.jpg
 

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag

Erbjuder följande tjänster: Föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: philosophyatwork.com

Linköping

richard.jpg
 

Richard Levi (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, PhD, MBA, adjungerad professor i neurologisk rehabilitering, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Erbjuder följande tjänst: Föreläsningar
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i hälso- och sjukvård
Kort om: Läs Richards text om Filosofisk praxis i vården

Kontaktuppgifter:
E-post: richard.levi@regionostergotland.se

Norrköping

lars_s.jpg
 

Lars Sundberg (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Egenföretagare, diakon & socionom, handledare i psykosocialt arbete

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i socialt arbete och offentliga gruppsamtal.
Kort om: 2016-17 kursen Det existentiella samtalet. Bok 2017: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek. Mottagning för samtal i Norrköping.

Kontaktuppgifter: 
E-post: lars.sundberg@telia.com
Adress: Åkaregatan 5,  603 60 Norrköping
Telefon: +46 (0) 70-539 34 19
Hemsida: existentiellasamtal.se

Nyköping

ingen_bild.jpg
 

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut

Erbjuder följande tjänst: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp).

Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post: k.g@bredband.net

tillbaka överst på sid

Skövde

Roque.jpg
 

Roque Molina Marchese (Praktiserande filosof)  
Fil. mag. i filosofi

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, filosofi inom hälso- och sjukvård och inom socialt arbete..
Språk: Svenska, engelska, ryska, spanska
Kort om: Bär du på en fråga som du gärna vill ha perspektiv på? Jag arbetar med orienterande samtal enskilt eller i grupp utifrån den filosofiska traditionen samt erbjuder utbildningar, filosofiska caféer och föreläsningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: romol70@yahoo.com

Stockholm

ann.jpg
 

Ann S. Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Forskningsledare, fil. dr .

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (Sokratisk handledning), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag forskar om tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser, föreläser, skriver böcker och arbetar med utveckling och ledarskap. 

Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org
Adress: Box 116, 761 22 Norrtälje
Telefon: +46 (0)73-392 06 99
Hemsida: igniteresearch.org

 

ingen_bild.jpg
 

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) och  föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi inom hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: spinalis.se

 

ingen_bild.jpg
 

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy)

Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i skolan.
Kort om: Arbetar med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda och Rwanda.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

 

 

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag. i filosofi, existentiell psykoterapeut, gruppanalytiker 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 32 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
Hemsida: insikt.nu

 

jens.jpeg
 

Jens Cavallin (Praktiserande filosof)  
Fil. dr. i teoretisk filosofi, docent i Kultur och samhälle

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, fängelser/häkte och grupprådgivning.
Språk: Svenska, engelska, tyska, franska, polska samt i någon mån ryska och spanska

Kontaktuppgifter: 
E-post: jenscavallin2@hotmail.com
Telefon:  +46 (0) 70-517 58 72
Adress: Garvargatan 20, 112 21 Stockholm
Hemsida: jenscavallin.se

 

ingen_bild.jpg
 

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

 

ingen_bild.jpg
 

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil kand teoretisk filosofi

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar. 

Kontaktuppgifter:
E-post: johangsonberg@outlook.com

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Legitimerad gymnasielärare med lärarexamen i filosofi, estetik och idéhistoria. Filosofisk praktiker med examen från Høgskolen Buskerud og Vestfold.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om:  Jag arbetar med enskilda samtal och grupprocesser med ledorden allt är möjligt och ingenting är självklart i fokus. Filosoferande bygger på lust, öppenhet, prestigelöshet, nyfikenhet och noggrant tänkande och kan med fördel blandas med perspektiv och kraft  från improvisationsteaterns sfär. 

Kontaktuppgifter:
E-post: lars.hammer@tankepausa.se
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03
Hemsida: tankepausa.se
 

Luis.jpg
 

Luis de Miranda (Praktiserande filosof) 
PhD (University of Edinburgh), master in Modern and Contemporary Philosophy, philosophical consultant, Lacanian psychoanalytical training

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Destiny analysis, group analysis, life creativity
Språk: English, French, Portuguese
Kort om: Luis de Miranda is Doctor of Philosophy. The author of several books, he is also trained in Lacanian psychoanalysis. He holds individual consultations at The Philosophical Parlour.

Kontaktuppgifter:
E-post: crealectics@gmail.com
Telefon: +46 (0) 732-67 88 84
Hemsida: luisdemiranda.com

Malin Sallstedt.jpg
 

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i hälso- och sjukvård (rehabilitering).
Språk: Svenska
Kort om: Har arbetat många år inom rehabilitering/neurologi. Sedan 10 år tillbaka vidareutbildat mig inom filosofi med störst fokus på det existentiella samtalet.

Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil. kand. i teoretisk filosofi

Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt företag/organisationer.
Språk: Svenska
Kort om: Jag arbetar framför allt med FRI-metoden: Filosofi, Reflektion, Insikt. Den öppnar upp tanken, vidgar perspektiven och får igång samtal på ett inspirerande sätt.

Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Telefon: +46 (0) 70-251 28 94
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Veronica.jpg
 

Veronica Johanson (Praktiserande filosof)
Filosofie doktor i etik

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård, i företag/organisationer samt filosofi inom teknikutveckling och för ingenjörer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: veronica@eudaemon.eu

tillbaka överst på sid

Umeå

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander

 

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Docent och lektor i filosofi, Umeå universitet

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag tar emot enskilda gäster i Umeå eller på Skype. Jag arbetar också gärna med grupper och organisationer. Utbildad till filosofisk praktiker i Oslo. Se även Intervju med Kalle.

Kontaktuppgifter:
E-post: smile@kallegrill.se
Telefon:  +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: kallegrill.se

tillbaka överst på sid