Praktiserande medlemmar

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer. 

Göteborg

 

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosof, doktorand i praktisk filosofi
Psykologexamen och fil. kand i kognitionsvetenskap

Metoder inom filosofisk praxis:  Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar utifrån filosofisk praxis
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi och värderingsarbete i företag/organisationer
Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Hemsida: www.rentaphilosopher.se
Facebook: www.facebook.com/rentaphilosopher/

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosopy
Metoder inom filosofisk praxis:  Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.),  Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i företag/organisationer, Filosofi i skolan
Kontaktuppgifter: 
E-post: joshua@bronson-consulting.com

 

 

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Master of Arts (Philosophy)
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, Filosofi i organisationer, Föreläsningar inom filosofi, Föreläsningar inom filosofisk praxis, Utbildar inom filosofi, Utbildar inom filosofisk praxis
Kortfattad info om Miriam: Grundare av Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik
Språk: På svenska - and in English.
Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: www.filoprax.se

Petra Andersson (Praktiserande filosof)
Filosof, fil.dr.
Metoder inom filosofisk praxis: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi. Filosofi med barn och unga.
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, Filosofi i företag/organisationer
Kortfattad info om Petra: Arbetar med etiska analyser – både skriftliga & i samtalsform. Filosofiska och populärfilosofiska texter. Etikundervisning. Etiska aspekter på djur och natur och på ridsport. Föreläsningar i genusfrågor. Gruppdiskussioner om filosofiska och moraliska frågor, t ex på arbetsplatser, i föreningar, i skolor.
Kontaktuppgifter:
E-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

 

 

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil.
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar inom filosofi, föreläsningar inom filosofisk praxis, utbildar inom filosofi, utbildar inom filosofisk praxis.
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, filosofi i vården, filosofi i företag/organisationer.
Språk: Praktik på svenska, engelska och norska.
Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: dialogikos.com
Intervju med Sebastian

Helsingborg

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag
Metoder inom filosofisk praxis: Föreläsningar & utbildningar utifrån filosofisk praxis
Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: www.philosophyatwork.com

Norrköping

lars_s.jpg
 

Lars Sundberg (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Egenföretagare, diakon & socionom
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar utifrån filosofisk praxis.
Kortfattad info om Lars: 2016-17 kursen Det existentiella samtalet. Bok 2017: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek. Mottagning för samtal i Norrköping.
Kontaktuppgifter: 
E-post: lars.sundberg@telia.com
Adress: Åkaregatan 5,  603 60 Norrköping
Telefon: +46 (0) 70-539 34 19
Hemsida: www.existentiellasamtal.se

Nyköping

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)
Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post: k.g@bredband.net

Stockholm

ann.jpg
 

Ann Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
PhD Pedagogik 
Metoder inom filosofisk praxis: Utbildningar, föreläsningar & handledning
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan
Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) & föreläsningar
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi inom vården
Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: www.spinalis.se

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy)
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan
Kortfattad info om Ellen: Arbetar med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda och Rwanda.
Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

 

 

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag i filosofi, existentiell psykoterapeut 
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter: 
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 52 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Hemsida: www.insikt.nu

Jens Cavallin (Praktiserande filosof)  
FD teoretisk filosofi & Docent i Kultur och samhälle. 
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Språk: English, Deutsch, Français, Polski
Kontaktuppgifter: 
E-post: jenscavallin2@hotmail.com
Telefon: +46 (0) 70-5175872
Hemsida: www.jenscavallin.se

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil kand teoretisk filosofi 
Metoder inom filosofisk praxis: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), utbildningar & föreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johangsonberg@outlook.com

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Filosof, lärare, och samtalsledare
Metoder inom filosofisk praxis: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Kontaktuppgifter:
E-post: filosofen1969@gmail.com
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Sjukgymnast rehab 
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Föreläsningar & Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil kand i teoretisk filosofi
Metoder inom filosofisk praxis: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) & grupputveckling
Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Umeå

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander

 

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Filosof, Ph.D. och lektor i filosofi, Umeå universitet
Metoder inom filosofisk praxis: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter:
E-post: kalle@tankereda.se
Telefon: +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: tankereda.se
Intervju med Kalle

Richard Levi (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD Ph. D professor Umeå Universitet
Metoder inom filosofisk praxis: Föreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: richard.levi@rehabmed.umu.se