Praktiserande medlemmar

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer. 

Göteborg

 

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosof, doktorand i praktisk filosofi
Psykologexamen och fil. kand i kognitionsvetenskap

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar utifrån filosofisk praxis
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi och värderingsarbete i företag/organisationer
Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Hemsida: www.rentaphilosopher.se
Facebook: www.facebook.com/rentaphilosopher/

 

joshua.jpg
 

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosopy
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i företag/organisationer, Filosofi i skolan
Kontaktuppgifter: 
E-post: joshua@bronson-consulting.com
Hemsida: bronson-consulting.com

 

 

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Master of Arts (Philosophy)
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, Filosofi i organisationer, Föreläsningar inom filosofi, Föreläsningar inom filosofisk praxis, Utbildar inom filosofi, Utbildar inom filosofisk praxis
Kortfattad info om Miriam: Grundare av Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik
Språk: På svenska - and in English.
Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: www.filoprax.se

Petra Andersson (Praktiserande filosof)
Filosof, fil.dr.
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar inom filosofi, Utbildar inom filosofi. Filosofi med barn och unga.
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, Filosofi i företag/organisationer
Kortfattad info om Petra: Arbetar med etiska analyser – både skriftliga & i samtalsform. Filosofiska och populärfilosofiska texter. Etikundervisning. Etiska aspekter på djur och natur och på ridsport. Föreläsningar i genusfrågor. Gruppdiskussioner om filosofiska och moraliska frågor, t ex på arbetsplatser, i föreningar, i skolor.
Kontaktuppgifter:
E-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

 

 

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil.
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar inom filosofi, föreläsningar inom filosofisk praxis, utbildar inom filosofi, utbildar inom filosofisk praxis.
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan, filosofi i vården, filosofi i företag/organisationer.
Språk: Praktik på svenska, engelska och norska.
Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: dialogikos.com
Intervju med Sebastian

Helsingborg

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag
Erbjuder följande tjänsterFöreläsningar & utbildningar utifrån filosofisk praxis
Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: www.philosophyatwork.com

Norrköping

lars_s.jpg
 

Lars Sundberg (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Egenföretagare, diakon & socionom
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), Föreläsningar utifrån filosofisk praxis.
Kortfattad info om Lars: 2016-17 kursen Det existentiella samtalet. Bok 2017: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek. Mottagning för samtal i Norrköping.
Kontaktuppgifter: 
E-post: lars.sundberg@telia.com
Adress: Åkaregatan 5,  603 60 Norrköping
Telefon: +46 (0) 70-539 34 19
Hemsida: www.existentiellasamtal.se

Nyköping

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)
Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post: k.g@bredband.net

Stockholm

ann.jpg
 

Ann Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
PhD Pedagogik 
Erbjuder följande tjänster: Utbildningar, föreläsningar & handledning
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan
Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) & föreläsningar
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi inom vården
Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: www.spinalis.se

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy)
Aktiv inom följande verksamhetsområde(n): Filosofi i skolan
Kortfattad info om Ellen: Arbetar med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda och Rwanda.
Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

 

 

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag i filosofi, existentiell psykoterapeut 
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter: 
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 52 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Hemsida: www.insikt.nu

Jens Cavallin (Praktiserande filosof)  
FD teoretisk filosofi & Docent i Kultur och samhälle. 
Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Språk: English, Deutsch, Français, Polski
Kontaktuppgifter: 
E-post: jenscavallin2@hotmail.com
Telefon: +46 (0) 70-5175872
Hemsida: www.jenscavallin.se

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil kand teoretisk filosofi 
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), utbildningar & föreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: johangsonberg@outlook.com

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Filosof, lärare, och samtalsledare
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Kontaktuppgifter:
E-post: filosofen1969@gmail.com
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03

 

Malin Sallstedt.jpg
 

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Sjukgymnast rehab 
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), Föreläsningar & Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.)
Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

 

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström

 

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil kand i teoretisk filosofi
Erbjuder följande tjänsterFilosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) & grupputveckling
Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Umeå

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander

 

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Filosof, Ph.D. och lektor i filosofi, Umeå universitet
Erbjuder följande tjänsterPersonliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar & utbildningar
Kontaktuppgifter:
E-post: kalle@tankereda.se
Telefon: +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: tankereda.se
Intervju med Kalle

Richard Levi (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD Ph. D professor Umeå Universitet
Erbjuder följande tjänsterFöreläsningar
Kontaktuppgifter:
E-post: richard.levi@rehabmed.umu.se