Filosofiska kaféer Våren 2017

Göteborg
Frölunda kulturhus

Tid: 18:00-19:30
Plats: Västra Frölunda bibliotek/Frölunda kulturhus i bibliotekets Vidarerum.
Samtalsledare: Ida Hallgren

Onsdag 5/4 • Möten, förståelse och generation.
Går det att förstå någon från en annan generation, från en annan kultur? Vad betyder uttrycket "att komma från en annan kultur"? Vad är "ungdomskultur"? Finns det en "äldrekultur"?

Onsdag 19/4 • Har en generation plikter gentemot en annan generation?
Har barn plikter mot föräldrar eller far/morföräldrar? Har föräldrar eller mor/farföräldrar plikter gentemot barn eller barnbarn? Har vi ett gemensamt ansvar gentemot personer som inte har släkt eller familj?

Onsdag 3/5 • Vad är hållbarhet?
Det talas mycket om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, men vad gör något "hållbart"? Vad innebär det att ha en "gemensam framtid"?

Du kan köpa med fika från kulturhusets café. Biblioteket bjuder på frukt.
I samarbete med SENSUS.

Göteborgs litteraturhus

Sokratiska panelsamtal
Tema: Kardinaldygderna (på svenska och engelska)

Tid 18.00–19.30
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins plats 1B
Entré: 50 kr (inkl. ett glas vin/alkoholfritt)

Onsdag 8 mars: Mod, courage, andreia, fortitudo

Onsdag 29 mars: Rättvisa, justice, dikaiosyne, iustitia

Onsdag 26 april: Måttfullhet, moderation, sofrosyne, temperantia

Onsdag 24 april: Vishet, wisdom, fronesis, prudentia

Arrangörer: Bronson Consulting, Svenska sällskapet för filosofisk praxis, Rent-a-Philosopher, Filoprax

Göteborgs stadsmuseum

Samtal människor emellan är det som gör livet begripligt. På Filosofibar samlas vi en onsdagskväll i månaden kring en tankenöt eller ett dilemma utifrån ett aktuellt ämne.
Samtalsledare: Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet
Tid: 18.00
Plats: Foajén

Onsdag 1 mars: Filosofin och döden. Filosofins tröst
Döden kan både vara det som gör livet meningslöst och det som ger livet mening. Kan filosofin hjälpa oss att förhålla oss till döden?

Onsdag 5 april: Självmord och aktiv dödshjälp
Hur ska vi förstå självmord? Kan självmord vara berättigat? Kan självmord vara fel?

Onsdag 3 maj: Är döden bra eller dålig?
Vad är det som är så dåligt med att dö? Ja, kanske att döden berövar oss fortsatt liv och fortsatta trevliga upplevelser, fortsatt vänskap, kärlek och arbete.

Mer information: http://goteborgsstadsmuseum.se/program/filosofibar

Mölndals stadsbibliotek

Filosofiklubben 9–12 år

Funderar du mycket? Vill du fundera mer? Kom och tänk tillsammans med den riktiga filosofen Petra Andersson. Vem får äta vem? Hur vet jag att jag är jag? För barn 9-12 år.
Tid: 15.30-16.30,
Torsdagar 23 februari, 30 mars, 27 april

Anmälan på molndals.stadsbibliotek@molndal.se eller ring 031-315 16 00 för anmälan och frågor.

Helsingborg
Dunkers kulturhus

Under våren dyker vår gamla husfilosof Tulsa Jansson upp igen. Samtalsämnena tar sats i Dunkers utställningar och det är fri entré som gäller. Kom i tid – det brukar bli mycket folk.

Tisdag 14/2  • Vad är ’jag’ och hur blir man den man är? Kopplat till utställningen På Gränsen. 
Samtalsledare: Tulsa Jansson
Plats: Atriet, entréplan
Tid: 18:00
Vi lever i ett samhälle där individualismen står i centrum. Det anses viktigt att vi själva väljer våra liv och värderingar. Men hur kommer det sig att man blir den man är? Vad skapar ens identitet och värderingar? Kan man alls bestämma vem man vill vara eller är allt definierat utifrån slump exempelvis om man är född till man eller kvinna, var man är född, vilka föräldrar man har, vilken historisk period? Och hur stor roll spelar andras syn på vem du är in i skapandet av din identitet? Under detta samtal kommer vi tillsammans utforska vad som skapar våra ’jag’. 

Tisdag 14/3 • Vad är känslor? Kopplat till utställningen Colour Emotions. Poem Edition – Sara Garanty.
Samtalsledare: Tulsa Jansson
Plats: Atriet, entréplan
Tid: 18:00
Känslor är ofta mycket påtagliga. Ilska, samhörighet, pinsamhet och kärlek kan vara så intensiva att öronen glöder, att rösten skär sig och tårar trillar. De kan vara dominerande i relationer eller intensivt kopplade till platser som där man lekte som barn. Men vad är känslor egentligen? Är det besvärande brus i våra försök att vara rationella och visa, eller är de det som verkligen spelar roll i livet?

Torsdag 23/3 • Hur lever man väl?
Samtalsledare: Tulsa Jansson
Plats: Gerdas, entréplan
Tid: 13:00
Människan har under tusentals år brottats med frågan hur man lever väl. Ska vi njuta eller fokusera på våra plikter. Bör vi utveckla våra talanger eller anpassa oss till en föränderlig värld och tillvaro? Fånga dagen eller handla så som du vill att andra behandlar dig är exempel på principer för ett gott liv och handlande som dock kan hamna i konflikt med varandra. Är att leva väl olika eller samma för alla? Ändras hur man lever väl genom livet? I denna workshop kommer vi undersöka vad vi tänker att leva väl innebär och varför.

Tisdag 11/4 • Vad är meningen med alltihopa?
Samtalsledare: Martin Severinson
Plats: Utställningen ART ABOVE ALL – Dana Sederowsky
Tid: 18:00
Titeln på kvällens samtal är inte bara en fråga många av oss ställer till vardags eller titeln på en av filosofen Thomas Nagels böcker vari han introducerar klassiska filosofiska frågor om livets mening, kunskapens natur, förhållandet mellan materia och medvetande, själens odödlighet och vår inställning till döden. Nej, det är dessutom en fråga som Dana Sederowsky undersöker i sitt konstnärsskap. Vad är meningsfullt och meningsbärande? Är det meningslösa och tomma ett potentiellt tillstånd att bygga vår värld och begriplighet på? Är kanske begriplighet och det meningsfulla i nära beroendeställning till det obegripliga och meningslösa? Är det obegripliga just det som det utgör sig för att vara – obegripligt? Oavsett, är det denna tankebubbla vi börjar utforska i konsthallen. Och vem vet…det visar sig kanske att vi kommer underfund med något vi tidigare inte hade en aning om.

Tisdag 16/5 • Vad är kommunikation?
Samtalsledare: Tulsa Jansson
Plats: Atriet, entréplan
Tid: 18:00
Att kommunicera är (förmodligen) det viktigaste verktyget för social samvaro. Men vad menar vi med kommunaktion, vad har kommunikation för funktioner och varför är det så viktigt för oss? Är det vårt behov av att utrycka oss? Vårt behov av att påverka/samverka? Vårt behov av att bli förstådda?  Finns det olika dimensioner i kommunikation dvs att man säger en sak men kommunicerar en annan? Hur viktigt är dialogen i kommunikation? Kan man ha envägskommunikation? Kan kommunikation vara asocial? Dessa och andra frågor undersöker vi i detta samtal på tema kommunikation.

Läs mer här

Kalmar

Kommer de Filosofiska caféerna att upphöra? 

Filosoficafé nr 11 den 18 maj var inte bara vårens sista filosofiska café, det var även det sista i den form de haft. Sedan februari 2015 har det genomförts 11 filosofiska caféer i Byteaterns trevliga fik. Det har varit spännande, stimulerande och uppskattats av många. Antalet deltagare har varierat mellan 12 och 40 personer. Det har varit ett samarbete mellan Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar. Humanisterna Kalmar har haft huvudansvaret och med Carl Gustaf Olofsson som drivande.

Byteatern behöver se om sitt hus och behöver en mer öppen kalender när det gäller lokaler och har därför tillsvidare sagt upp samarbetet. Byteatern ska ha stort tack för förtroendet, generositeten och samarbetet under den tid som varit. Utan Byteaterns positiva välvilja så hade dessa caféer aldrig kommit till stånd. Det har också varit mycket värdefullt med deras inarbetade marknadsföringskanaler.

http://www.humanisternakalmar.se/p/filosofiska-cafeer.html?m=1

Malmö
Café Alé

Plats: Café Alé på Gråbrödersgatan 2 på Gamla Väster i Malmö.
Tid: 18-20
Samtalsledare: Liv Cardell, Bo Hjalmarsson, Stina Johansson

Café Philo hålls en gång i månaden. Exakt dag informeras om inför varje tillfälle via Café Philo på Facebook eller maila liv.cardell@cardellconsulting.se för information om datum.

Enligt Café Philo modellen föreslår deltagarna ämnen för kvällen. Deltagarna väljer tillsammans det ämne man anser vara mest intressant. Därefter har vi en dialog som leds av facilitator.

Nyköping

Vad är sokratiska samtal och hur kan de användas? 
Föreläsning och dialog under ledning av Kenneth Gustafsson. I samarbete med NBV. Fri entré.
Plats: NK-villan, Behmbrogatan 3, Nyköping
Tid: Tisdag 7 februari kl. 18.30
Samtalsledare: Kenneth Gustafsson

Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm – Svenska sällskapet för Filosofisk Praxis

Farsta bibliotek

Tid: 18.00–20.00
Samtalsledare: Lars Hammer

Måndag 23/1 • Vill vi ha yttrandefrihet?
Måndag 6/2 • Är vi skyldiga att hjälpa varandra?
Måndag 6/3 • Hur lever du ditt liv människa?
Måndag 3/4 • Behöver vi äta djur?
Tisdag 2/5 • Verklighet, vad menar vi med det?

Fruängens bibliotek

Tid: 17. 00–19.00
Övergripande tema: Vad är ett bra liv?
Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

Vissa frågor följer oss genom livet, påverkar de val vi gör och hur vi lever. En del av dem styr stora delar av våra liv, utan vi ens tänker på det. Under våren undersöker vi olika frågor som kan hjälpa oss att reda ut vad ett bra liv kan vara. Alla som vill är välkomna att filosofera tillsammans över en kopp kaffe, biblioteket bjuder. Inga förkunskaper i filosofi behövs, vi använder vårt eget tänkande.

Måndag 20/2 • Vad är frihet?
Är en människa någonsin helt fri? Och vad är själva friheten för något? Sitter den i det du får och kan göra? Eller kanske i det du slipper göra? Hur förhåller sig frihet till exempelvis oberoende, ansvar och tillit?

Måndag 27/3 • Vad är tid?
Mycket i vardagen är beroende av att hålla koll på tiden. Du behöver veta när du ska vara på plats och hur länge. Många upplever att det inte finns tid, tiden räcker inte till eller att tiden går för fort. Vad är det egentligen vi pratar om då? Vad är själva tiden för något? 

Måndag 24/4 • Vad är normalt?
Hur får du syn på dina egna normer och värderingarna runt dem? Ofta är det lättare att få syn på exempelvis beteenden eller sätt att prata som inte passar in i våra normer. Men vad är det där normala egentligen?

Måndag 22/5 • Vad är viktigt?
Vad är viktigt för just dig i ditt liv? Ändras det över tid? Kanske beroende på sammanhang? Finns det vissa saker som alltid är viktigt? Och vad är viktigt i de stora perspektiven, för oss alla? För jorden? 

Hagsätra bibliotek

Tid: 17.00-18.30
Övergripande tema: Filosofi i vardagen
Samtalsledare: Tom Carlson
Inga förkunskaper krävs, endast ett öppet sinne. 

Onsdag 8/2 • Varför frågar vi?
När? Var? Hur? Varför? Människan har i alla tider ställt frågor. Filosofen Sokrates gick för 2500 år sedan ut på gatorna i Aten och frågade medborgarna om allt som de tog för sant och självklart. För det fick han plikta med sitt liv. Det lilla barnets frågor – Varför? Varför? Varför? – kan driva en förälder till vansinne. Frågar vi för att lära oss något nytt? Eller för att få bekräftelse? Kan man fråga för mycket? Eller för lite? I en tid av proklamationer och positionering, och mer eller mindre tillförlitliga opinionsundersökningar, utforskar vi frågandets kraft och betydelse. Är frågandet rentav av omstörtande?

Onsdag 8/3 • Vad är ett meningsfullt liv?
En av de stora filosofiska frågorna, men också en fråga som de flesta av oss ställs inför någon gång i livet. På bussen på väg till jobbet. Mellan lakanen i vargtimmen. När den vi älskar dör. När vi blir övergivna eller själva är den som bryter upp. Är materiellt välstånd livets mening? Att odla sin trädgård? Konst? Kultur? Vänskap? Vad kan jag göra för att ge mitt liv mening?

Onsdag 5/4 • Vad är hemma?
En människa kan leva på en och samma plats under en hel livstid, andra tvingas av omständigheterna eller väljer av egen fri vilja att bryta upp och flytta gång på gång. Vi bor i städerna men återvänder ”hem” på jul och på semestrar. Flyktingen har svårt att känna sig hemma i sitt nya land, men känner sig ofta lika främmande när han eller hon återvänder – ”hem” – till sitt ursprung.  Några lägger ner stora summor på att renovera sitt hem. Andra är hemlösa eller flyttar runt på andrahandskontrakt mellan tillfälliga boenden. Ja, vad är ett hem? Är det där man för tillfället bor, eller där man är född och växte upp? Är hemma överhuvudtaget en plats? Ett tillstånd? Eller en dröm?

Onsdag 17/5 • Vi bestämmer ämne tillsammans
Var och en tar med sig fråga som man vill utforska, så bestämmer vi tillsammans vad vi väljer att samtala om.

Hornstulls bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Samtalsledare: Tobias Malm

Torsdag 23/2 • Döden
Döden har både skrämt och fascinerat människan sedan urminnes tider. Döden är det värsta som kan hända oss, men också det enda som i kan vara säkra på kommer att hända oss. Ur denna extrema motsättning mellan vår vilja och universums natur har det uppstått pyramider, kadedraler, religioner och eviga filosofiska frågor; vad händer med själen när vi dör? Är det dåligt att dö för den som dör? Hur kan man förlika sig med döden? Har döden något syfte? På det här filosoficaféet ska vi ägna oss åt dessa frågor tillsammans. Välkommen!

Torsdag 23/3 • Fri vilja
När vi följer bollarna under ett spel biljard kan vi enkelt avgöra orsak och verkan. Vi inbillar oss inte att bollarna har en egen vilja. Deras rörelser över biljardbordet är förutsägbara, orsakade av varandra. Vetenskapen lär oss att det är på det viset döda ting beter sig. När något händer finns det en orsak. Men varför skulle vi människor, som består av samma materia som biljardbollarna, fungera annorlunda? Frågan har gäckat filosofer enda sedan antiken; frågan om det finns någon fri vilja eller inte. Kom och diskutera denna spännande fråga och angränsande frågor till lite fika.

Torsdag 20/4 • Moral
Vad är moral för någonting? De flesta människor handlar utefter någon slags moral, motiverad av samvetet, lagboken, en religiös skrift eller av något annat. Frågan som uppstår i en värld där människor följer olika moraliska regler runt om i världen är: hur ska vi avgöra vem som har rätt? Kom och diskutera den frågan och många fler! Finns det en objektiv moral och om svaret är nej, hur ska man då bära sig åt för att rättfärdiga sin moral framför andras?

Husby bibliotek

Tid: 18.00–19.00
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 8/2 • Gud
Varirån kommer universum? Det vetenskapliga svaret är Big Bang, men vad orsakade Big Bang? Kan en intelligent designer ha legat bakom det eller var det bara en kosmisk slump? Vad skulle det innebära för det mänskliga tillståndet om det fanns en Gud eller om det tvärtom inte fanns någon Gud?

Onsdag 8/3 • Kunskap
Platon definierade kunskap som sann, berättigad tro. Sedan dess har många ifrågasatt det eller velat utveckla det. Frågan är om man egentligen kan vara säker på någonting. Skulle det inte kunna vara så att allt vi tror är fel och att vi till exempel lever i en dröm? Hur härleder vi egentligen information ur våra sinnesförnimmelser? Finns det alls några goda skäl att tro på yttervärlden? Kom och red ut begreppen över en kopp kaffe och lite fika.

Onsdag 19/4 • Estetik och konst
Skönhet spelar en stor roll för människan. Men vad baserar vi vårt omdöme på? Varför är vissa saker vackra och andra fula? Sitter skönheten i betrakarens öga eller i det vi betraktar? Hur ser relationen mellan estetik och konst ut? För att förstå det kanske man först måste reda ut vad konst egentligen betyder. Och hur skiljer sig fysisk attraktion till andra människor från skönheten i en vacker tavla?

Skärholmens bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 1/2 • Identitet
Inom filosofin rör frågan om personlig identitet vad jaget är för något, det vill säga vad för sorts sak vi i grund och botten identifierar oss med. En fråga som hjälper oss förstå vad ämnet handlar om är: vad exakt är det får något hos mig själv som jag inte kan ta bort utan att dö? Är det kroppen, hjärnan, våra minnen eller något annat?

Onsdag 1/3 • Mänsklighetens framtid
Mänskligheten står idag inför stora teknologiska förändringar. Genteknologi, nanoteknologi, robotik och artificiell intelligens är bara ett fåtal av alla nya teknologier som står inför dörren. Vad kommer det att innebära för samhället när dessa teknologier blir tillgängliga? Bör vi välkomna dem med öppna armar, eller bör vi vara mer försiktiga? Finns det till och med forskningsområden som vi borde låta bli?

Tisdag 5/4 • Kön och makt
Vad är egentligen en man och en kvinna och hur ser relationen ut mellan dem? I vår samtid har dessa fråga diskuterats i många olika forum. På ett filosofiskt plan kan man också diskutera den. Hur ska vi betrakta kategoriseringar av människor? Är det subjektivt eller finns det något objektivt sätt att dela upp oss på? Frågorna kring könen och hur de får oss att förhålla oss till varandra är många. Kom och gör dina tankar hörda!

Telefonplans bibliotek

Tid: 17.00–19.00
Övergripande tema: Existentiell filosofi
Samtalsledare: Adam Wallenberg

Måndag 6/2 • Vad är mening och meningslöshet?
Hur förhåller vi oss till mening? Finns det en mening med stort M? Kan man skapa meningar eller avkoda verkligheten på en inneboende mening? Är livet i grund och botten meningslöst? Kan meningslösheten vara positiv eller är den bara skadlig? Vi utforskar Viktor Frankl och andra teorier kring mening innan vi sätter det i relation till våra egna erfarenheter och reflekterar i dialog.

Måndag 6/3 • Vad har kärlek för klang och värde idag?
Kan man tala om en anonym kärlek för mänskligheten och vad är då poängen med det? Utifrån Erich Fromm kommer vi utforska kärlek och se vad den har för plats i vår samtid genom att relatera idéerna till våra egna erfarenheter och reflektera i dialog.

Måndag 3/4 • Vad skänker tillvaron hopp?
Hur möter existentiella filosofer hopp och hopplöshet? Finns det alltid hopp när allt känns hopplöst, eller är det en gammal klyscha utan bäring? Vi utforskar existentiella perspektiv på hopp och hopplöshet innan vi sätter det i relation till våra egna erfarenheter och reflekterar i dialog.

Måndag 8/5 • Vem är den Andre?
Hur närvarande är mötet med den Andre i våra liv? Zygmunt Bauman menar att vi lider av en facebook-bubbla där vi klickar bort allt främmande och som går emot oss själva utan att ens behöva konfronteras med det. Behöver vi sociala sammanhang med motstånd och konfrontation? Var går gränsen och vad avgör? Vi inspireras av Emmanuel Levinas filosofi och utforskar med ett kritiskt öga innan vi sätter det i relation till våra egna erfarenheter och reflekterar i dialog.

Vällingby bibliotek

Tid: 18.00–19.30
Samtalsledare: Peter Sandberg

Måndag 6/2 • Gentekniken går framåt med stormsteg - hänger etiken med?
Måndag 6/3 • "Ständig tillväxt" - hur länge kan tillväxten fungera som ekonomisk motor, och vad är alternativet?
Måndag 3/4 • Står vi inför ett politiskt skifte i världen, där mörkare krafter kommer att dominera på samma sätt som liberal politik har gjort?
Måndag 8/5 • Varför krigar människan?

Uddevalla
Bohusläns museum

Välkommen till ett filosofiskt samtal där vi vrider på begreppen och provar att ta inte bara kärleken utan också otrohet och svartsjuka på allvar. Alla är välkomna att aktivt ta del i samtalet, och den som nöjer sig med att lyssna är självklart lika välkommen!
Samtalsledare: Petra Andersson, forskare i praktisk filosofi på Göteborgs universitet och filosofisk praktiker.
Plats: Bohusläns museum
Tema: Kärlek, otrohet och svartsjuka
Vad är det som är så hemskt med otrohet, egentligen? Hur har otrohet med kärlek och svartsjuka att göra? Är svartsjuka ett tecken på den stora kärleken? Är otrohet det stora sveket mot relationen? Eller finns det vid närmare eftertanke andra sätt att se på saken?
Torsdag 6 april kl 18-19.30
Arrangörer: Bohusläns museum och Sensus.
Mer info och anmälan på Sensus hemsida

Växjö
Det fria ordets hus

Adress: Kungsgatan 29 c, Växjö
Tid: kl 18.00 – 20.00
Samtalsledare: Cecilia Jonsson

Onsdag 22/3 • Om klimatfrågan och hållbar utveckling
Spelar det någon roll om just jag cyklar? Vi funderar över klimatfrågan, om framtida mål och individuella insatser och diskuterar vad hållbar utveckling kan betyda. Inledare: Björn Idlinge.

Onsdag 29/3 • Om kärlek
Love is in the air! Eller var är den någonstans? Vad är kärlek egentligen? Är den universell och evig? Eller är den kanske historiskt betingad? Vi tänker till tillsammans med utgångpunkt i några filosofiska och litterära idéer genom tiderna. Inledare: Piia Posti.

Arpril/maj Om maskulinitet. Mer info kommer.

På alla caféerna är det fri entré och det finns fika för alla.

Mer info http://www.vaxjo.se/detfriaordetshus