Filosofiska kaféer hösten 2017

Göteborg
Världsfilosofidagen special

Tema: Vad är klokhet?
Datum: Torsdag 16/11 2017
Tid: 18:00-19:30
Plats: Askims bibliotek, Askims Torg 5, 436 43 Askim.
Samtalsledare: Sebastian Rehnman

UNESCOs världsfilosofidag framhäver betydelsen av att praktiskt kunna resonera om hur vi skall leva väl. På Askims bibliotek firar vi därför dagen genom att i en gruppdialog söka livsvisdom. Vi fördjupar vår förståelse av vad klokhet är genom att helt enkelt dela livserfarenheter med vårt vardagsspråk.

På filosofikaféet sitter vi runt bord och söker från varandras vardagserfarenheter vidgade perspektiv såväl som djupare insikter i livet. Samtalsledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Vi försöker etablera en undersökande gemenskap, inspirerade av den antike filosofen Sokrates, som i sina dialoger fokuserade på de levnadsfärdigheter eller karaktärsstyrkor som kallas ”dygder”. Främst bland dessa är det goda omdömet – klokhetens dygd – om vad som behöver göras här och nu. UNESCOs världsfilosofidag framhäver värdet av detta.

Välkommen till filosofikafé för att i Sokrates anda fördjupa din förståelse av klokhetens dygd..

Dialogikos

Tid: 18:00-21:00
Plats: Se dialogikos.com
Kostnad: 100 kronor
Samtalsledare: Sebastian Rehnman (filosofiprofessor och filosofisk praktiker)

Sokrates samtalade med människor om de levnadsfärdigheter som kallas ”dygder.” Nu inbjuder Dialogikos samtalspraktik dig till gruppdialog på livets väg för att i hans anda fördjupa din förståelse av tre karaktärsdrag som det goda livet hänger på. Vi fördjupar vår förståelse genom att helt enkelt dela livserfarenheter på kvällens tema med vårt vardagsspråk. Så delta i följande dialoger:

Tisdag 5/10 • Vad är mod?
Torsdag 19/10 • Vad är måttlighet?
Torsdag 9/11 • Vad är rättfärdighet?

För att etablera personlig gemenskap och konkret koncentration i dialogen är deltagarantalet begränsat till 8-10 personer, så först till kvarn får först mala! Anmälan och platsbeskrivning på dialogikos.com

Frölunda kulturhus

Tid: 18:00-19:30
Plats: Västra Frölunda bibliotek/Frölunda kulturhus
Samtalsledare: Ida Hallgren

Tisdag 19/9 • Vad är det för mening med arbete?
Går det att producera mening? Vad gör arbete meningsfullt, om det nu är meningsfullt, och är allt arbete meningsfullt?

Tisdag 26/9 • Vad är det för mening med fritid?
Vad är fri tid fri ifrån och innehåller den något meningsfullt? Måste man vara produktiv för att skapa mening? Kan det vara meningsfullt att göra ingenting?

Tisdag 3/10 • Vad är meningen med livet?
Finns det en mening i livet? Eller med livet? Med vilket liv i så fall: mitt eget eller mänsklighetens, med djurlivet eller livet i universum?

Du kan köpa med fika från kulturhusets café. Biblioteket bjuder på frukt.
I samarbete med SENSUS.

Göteborgs litteraturhus

Tid: 18:30
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B
Kostnad: 100 kronor

Onsdag 13/9 • What difference does it make? On philosophy and decision-making
An interactive lecture on how philosophy infuses and informs every decision you make – whether you know it or not. With philosopher Joshua Bronson (PhD), Bronson Consulting, in collaboration with Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik.

Onsdag 11/10, 18:00-19:30
Vad: Interaktiv föreläsning, "Du, jag & C. G. Jung: Om filosofi och personlighetstyper" 
Var: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B
Kostnad: 100 SEK

Helsingborg
Dunkers kulturhus

Torsdagar: 18.00-19.00.  
Plats: Atriet, entréplan, Dunkers kulturhus

Gratis. Ingen anmälan. Välkommen!

Torsdag 21 september · Vad är ett minne?
Vår ide om oss själva, om andra och om vår värld är till stor del uppbyggd kring hur vi minns vad vi varit med om. Vi tänker tillbaka för att analysera, förklara och förstå men också för att vårda och njuta av våra minnen. Men vad är egentligen ett minne? Är det ett svagt eko av en verklighet som passerat eller är det en något som vi med glömska och undermedvetet förvanskat för att passa vår berättelse? 
Samtalsledare: Tulsa Jansson

Torsdag 19 oktober · Internet & Existens
Vinna eller försvinna?! Ett evigt dilemma för människosläktet eller helt enkelt ett misstag? Om inte våra inre drivkrafter står i direkt relation till och har sitt ursprung i evolution och genetik - vad är det då vi tampas med i vårt kulturarv i vår strävan mot seger eller nederlag? Är sporten ett koncentrat av mänsklighetens sämsta egenskaper, eller möjligen de bästa? Vad är det som kan tänkas kittla i vår strävan efter att tillhöra en grupp och gärna hejar på dess framgångar på bekostnad av andra? Och framförallt - hur ska vi förhålla oss till spänningsfältet för kvällens samtal?!
Samtalsledare: Martin Severinson

Torsdag 16 november, Världsfilosofidagen · Kan man utvecklas moraliskt?
Kan man och bör man bli en bättre människa? I så fall varför? och framförallt, hur gör man? Temat för världsfilosofidagen i Helsingborg är i år moralisk utveckling. Kan man utvecklas moraliskt? Vilka är förutsättningarna för det och vad är anledningen till att man bör bli en godare människa?
Samtalsledare: Tulsa Jansson

Torsdag 2 december · Sportens Själ
Vinna eller försvinna?! Ett evigt dilemma för människosläktet eller helt enkelt ett misstag? Om inte våra inre drivkrafter står i direkt relation till och har sitt ursprung i evolution och genetik - vad är det då vi tampas med i vårt kulturarv i vår strävan mot seger eller nederlag? Är sporten ett koncentrat av mänsklighetens sämsta egenskaper, eller möjligen de bästa? Vad är det som kan tänkas kittla i vår strävan efter att tillhöra en grupp och gärna hejar på dess framgångar på bekostnad av andra? Och framförallt - hur ska vi förhålla oss till spänningsfältet för kvällens samtal?!
Samtalsledare: Martin Severinson
 

Kalmar

Filosoficafé nr 11 den 18 maj var inte bara vårens sista filosofiska café, det var även det sista i den form de haft. Sedan februari 2015 har det genomförts 11 filosofiska caféer i Byteaterns trevliga fik. Det har varit spännande, stimulerande och uppskattats av många. Antalet deltagare har varierat mellan 12 och 40 personer. Det har varit ett samarbete mellan Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar. Humanisterna Kalmar har haft huvudansvaret och med Carl Gustaf Olofsson som drivande.

Byteatern behöver se om sitt hus och behöver en mer öppen kalender när det gäller lokaler och har därför tillsvidare sagt upp samarbetet. Byteatern ska ha stort tack för förtroendet, generositeten och samarbetet under den tid som varit. Utan Byteaterns positiva välvilja så hade dessa caféer aldrig kommit till stånd. Det har också varit mycket värdefullt med deras inarbetade marknadsföringskanaler.

http://www.humanisternakalmar.se/p/filosofiska-cafeer.html?m=1

Kiruna
Stadsbiblioteket

Plats: Stadsbiblioteket i Kiruna, Föreningsgatan 17 D
Tid: Klockan 18.00-20.00
Samtalsledare: Timo Vilgats 

Onsdag 6 september • Tema: Vad är frihet, fri vilja och frihetskänsla?

Onsdagen den 4 oktober • Vad är normalt? Hur förhåller vi oss till normer?
 
Onsdagen den 8 november • Vad är lycka? Vad gör mig lycklig?
 
Torsdagen den 7 december  • Vad är en nationalitetskänsla? Identitet kopplat till en nation, vad är det?
Gästfilosof: Adam Wallenberg 

Malmö
Café Alé

Plats: Café Alé på Gråbrödersgatan 2 på Gamla Väster i Malmö.
Tid: 18-20
Samtalsledare: Liv Cardell, Bo Hjalmarsson, Stina Johansson

Café Philo hålls en gång i månaden. Exakt dag informeras om inför varje tillfälle via Café Philo på Facebook eller maila liv.cardell@cardellconsulting.se för information om datum.

Enligt Café Philo modellen föreslår deltagarna ämnen för kvällen. Deltagarna väljer tillsammans det ämne man anser vara mest intressant. Därefter har vi en dialog som leds av facilitator.

Nyköping

Vi återkommer med information om höstens program.

Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm – Svenska sällskapet för Filosofisk Praxis

Farsta bibliotek

Tid: 18.00–20.00
Samtalsledare: Lars Hammer

Måndag 4/9 • Vardagsestetik
Vi funderar tillsammans på frågan om det sköna i vardagen och om hur stor plats det sköna får lov att ta. Vi lyssnar på varandra och ger exempel på hur det estetiska tar sig uttryck när vi möter det i olika vardagliga situationer. Är det viktigt att omge sig med vackra saker och i så fall varför? Hur väljer vi att ha det i våra hem? Spelar funktionalitet en större roll än det estetiska eller strävar vi efter balans? Hur ser det ut där vi rör oss? På vår arbetsplats, i affären, på vår väg mellan olika platser? Hur påverkar bristen på estetisk strategi oss och hur mår vi i miljöer som vi upplever som fula?

Måndag 2/10 • Arbete
Varför arbetar vi? Är arbetet primärt en instrumentell företeelse som syftar till att tjäna pengar eller har arbetet ett intrinsikalt värde? Om skälet för att arbeta är överlevnad eller i vart fall att säkerställa en fungerande tillvaro, hur långt är vi beredda att sträcka oss för att uppnå detta? Hur mycket av vår integritet är vi beredda att offra i jakten på ekonomisk trygghet? Finns det en korrelation mellan mängden pengar vi får och vad vi är beredda att stå ut med att göra? Finns det existentiella skäl för att jobba? 

Måndag 23/10 • Tid
Vad är tid? En del menar att det är ett sätt att mäta rörelsen i rummet. Hjälper en sådan typ av definition oss att förstå bättre vad tid är eller krävs något mer? När vi förhåller oss till det tidsliga i vardagen, är det den upplevda tiden vi menar, d v s den brist på tid vi känner i vår kropp när vi springer till bussen på morgonen eller det överflöd av tid som dominerar våra tankar när vi har långtråkigt eller längtar efter något? Är klockor och kalendrar användbara verktyg när vi vill förstå vad tid är eller är de egentligen hinder för att komma till djupare insikt om det tidsliga? Kan vi styra över vår tid eller är det tiden som styr oss? 

Måndag 27/11 • Relationer
Från ett subatomärt mikrokosmos till det intergalaktiska makrokosmos består världen av relationer och allt som sker handlar på ett eller annat sätt om det relationella. V pratar om dessa fenomen på olika sätt, som kemiska processer, mentala förhållningssätt, ekonomiska beroenden, andliga möten, politiska kamper, passionerade dramer e t c. Var dag befinner vi oss i olika relationer som vi på ett medvetet eller omedvetet sätt värderar. Vi blir glada, ledsna, förväntansfulla, arga, rädda, upphetsade, disciplinerade, lyckliga, motiverade, energifyllda, avtända, trötta e t c i förhållande till något eller någon. Vi kan med hjälp av ett noggrant tänkande och en ökad medvetenhet om det ofrånkomliga i det relationella förstå mer om våra möjligheter att förhålla oss till dessa skeenden på ett konstruktivt sätt. 

Fruängens bibliotek

Tid: 17. 00–18.45
Övergripande tema: Att vara människa
Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

Välkommen att filosofera tillsammans över en kopp kaffe, biblioteket bjuder. Inga förkunskaper behövs, bara ett öppet sinne.

Måndag 11/9 •  Vad är kärlek?
Kärleken har många skepnader. En förälskelse skiljer sig från kärleken till en vän, kärleken till ett barn är en annan än kärleken till en plats. Det talas om sann kärlek, betyder det att det kan finnas en falsk kärlek? Den villkorslösa kärleken, finns den? Vad är det som gör kärleken till just kärlek? Och hur skiljer den sig från andra företeelser?

Måndag 16/10 • Är humor viktigt?
Vad får man skoja om? Vad som är roligt i ett sammanhang blir bara plumpt och grovt i ett annat. Gränsen mellan att en kommentar lockar till skratt eller faller platt är hårfin. Varför är vissa saker roliga? Vad är humor egentligen? Vad gör den med oss? Och är den viktig eller klarar vi oss utmärkt utan den?

Måndag 13/11 • Behövs hierarkier?
Uttalade eller outtalade hierarkier är en del av vardagen. På arbetsplatsen, i skolan, i släkten och vänkretsen. Ibland är rangordningen strikt, ibland mer flytande. Finns det relationer helt utan hierarkisk ordning? Kan det finnas olika typer av hierarkier också inom samma sammanhang? När är de viktiga och när ställer de till det? Behöver vi de där hierarkierna? 

Måndag 11/12 • Vad är hemma?
Att vara på väg hem. Vad är detta hemma? En plats, ett land eller kanske en social gemenskap? Där vi har vårt ursprung eller där vi lever våra liv? Hur påverkar vårt hem vår syn på oss själva och vår identitet? När en människa bryter upp från sitt hem, frivilligt eller påtvingat, vad är det man lämnar? När man kommer hem, vart kommer man då?

Hagsätra bibliotek

Tid: 17.00-18.30
Samtalsledare: Tom Carlson
Inga förkunskaper krävs, endast ett öppet sinne. 

Onsdag 6 september • Finns Gud?
Är världen så sinnrik och ändamålsenlig att den måste ha en skapare? Eller är världens ondska bevis för att det inte finns någon Gud? Eller är alla resonemang om Guds existens rentav ointressanta eftersom den riktiga gudstron drabbar på ett annat sätt än annan kunskap.

I alla kända kulturer har människan trott att det finns en Gud eller flera gudar. Nästan lika gammal är diskussionen om Guds existens. Den här kvällen utforskar vi frågan. Finns Gud? 

Onsdag 4 oktober • Vad är hälsa?
Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Är ett sådant tillstånd överhuvudtaget möjligt? Är hälsa ett objektivt begrepp (frihet från sjukdom) eller spelar andra faktorer in, som känsla av sammanhang, balans, frånvaro av stress och oro? Kan man vara sjuk (t.ex. en kontrollerad diabetes) men ändå ha hälsan? Ja, vad menar vi när vi talar om hälsa?

Onsdag 1 november • Vad är demokrati? 
Demokrati i betydelsen folkstyre kommer av grekiskans demos=folket och kratos=styre. Men är demokratin i första hand ett styrelseskick, en form av beslutsfattande, eller kräver demokratin också ett innehåll, som grundläggande fri- och rättigheter, jämlikhet, frihet, förståelse, solidaritet. Eller innebär demokratin rentav att var och en får göra som den själv vill? Och om vi anser det självklart att majoriteten bestämmer, innebär det att majoriteten alltid har rätt? Så, vad är demokrati?

Onsdag 6 december • Vi bestämmer ämnet tillsammans
Var och en tar med sig fråga som man vill utforska, så bestämmer vi tillsammans vad vi väljer att samtala om.

Hornstulls bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Tema: Kroppen
Samtalsledare: Tobias Malm

Torsdag 21/9 • Prostitution
Det har kallats världens äldsta yrke. Människor som säljer sex. Och lika länge som prostitution har existerat har det setts ned på. Varför är det så? Den prostituerade kvinnan har i alla tider antingen betraktats som syndare eller offer. Vissa liberala tänkare menar dock att det inte finns någon principiell skillnad mellan självvald prostitution och något annat självvalt yrke. Dessa tänkare anser att det bör vara lagligt att köpa och sälja sex på samma sätt som det är lagligt att köpa och sälja andra varor; att kvinnan har rätt att göra vad hon vill med sin kropp utan att behöva skambeläggas eller ses som ett offer, även när det gäller prostitution. Dock står både de konservativa och feministerna enade i uppfattningen att detta är fel. Frågan om vem som egentligen har rätt kommer att diskuteras på det här filosoficaféet, det första av tre på temat kroppen.

Torsdag 26/10 • Abort
Finns det några moraliska problem med att göra en abort, eller borde var och en få göra abort av vilka anledningar som helst? När blir ett foster egentligen en människa och har vi ett ansvar gentemot ofödda människor? Om ett par får reda på att de väntar ett utvecklingsstört eller sjukt barn, har de då rätt att göra abort? Har de rätt att göra abort bara för att de ville ha ett barn av ett annat kön? Kom och diskutera dessa frågor till kaffe och fika. Detta är det andra filosoficaféet av tre på temat kroppen.

Torsdag 30/11 • Droger
Sedan historiens början har människor använt sig av olika substanser för att förändra och förvränga sina medvetanden. Somliga gör det i religiösa syften – vissa stammar använder t ex. psykedeliska växter för att få kontakt med andevärlden, – somliga gör det för att expandera sina medvetanden och somliga gör det för njutningens skull. De flesta moderna samhällen har dock en restriktiv syn på droger och slår ner hårt mot både de som säljer och brukar narkotika. Lagen har helt enkelt slagit fast att det av olika anledningar är fel att använda droger. På det här filosoficaféet – det tredje av tre på temat kroppen – kommer vi att reda ut frågan varför samhället vill förbjuda droger och om samhället gör rätt som gör det. Vad, om något, är det egentligen för fel på att låta människor göra vad de vill med sina kroppar?

Husby bibliotek

Tid: 18.00–19.00
Tema: Naturen
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 20/9 • Naturlighet
Vad innebär det att något är naturligt eller onaturligt? Natur-begreppet kopplas till vardags samman med något positivt. I marknadsföring är detta tydligt. Hur många reklamer har vi inte sett där schampot eller hudkrämen beskrivs som naturlig? Vi ser det även i politiken. Många baserar sina ställningstaganden på huruvida något upplevs som naturligt eller inte. Höger om politiken hörs röster om att homosexualitet är onaturligt och vänster om politiken hörs röster om att GMO är onaturligt. Men hur hänger egentligen naturlighet ihop med vad som är bra? Är det t ex. inte fallet att även cancer är naturligt? Kom och diskutera det här ämnet på detta filosoficafé som är det första av tre på temat naturen.

Onsdag 25/10 • Universums konstighet
Det finns två stora mysterier. Det ena är vi, det andra är allt annat. Universum är konstigt! Det är oklart hur stort det är – även om det observerbara universumet kan mätas till 93 miljarder ljusår – och kanske är det oändligt. Vi är alla födda på en liten sten som svävar runt en eldboll tillsammans med hundratals miljarder andra eldbollar i ett stort svart rum. Och mycket talar för att det inte är det enda stora svarta rummet – det enda universumet – utan att det finns en oändlig mängd till sådana rum med helt andra saker i sig. Kanske en annan version av dig själv. Vi hinner knappt öppna våra ögon inför detta bisarra skådespel innan de för evigt stängs igen, lämnande oss i ovisshet om vad allting egentligen var. Under den lilla tid vi har i det här märkliga universumet bör man stanna upp då och då och begrunda vilken konstig värld vi lever i. Detta kan du göra på det här filosoficaféet, det andra på temat naturen.

Onsdag 29/11 •  Djurrätt
Spelar det någon roll hur vi behandlar djur, och får vi göra vad vi vill med dem? Är det till exempel okej att slakta dem för att sedan äta upp dem? Vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur, och vad – om något – är det som gör oss mer värdefulla än dem? Kom och diskutera dessa frågor på det tredje filosoficaféet av tre på temat naturen.

Skärholmens bibliotek

Tid: 17.30–19.00
Tema: Människan
Samtalsledare: Tobias Malm

Onsdag 13/9 • Designade barn
Nyligen har en ny teknik tagit världen med storm. Den kallas CRISPR. Det talas om en medicinsk revolution. Vad det handlar om är en teknik att manipulera DNA flera hundra gånger mer precist än med tidigare tekniker. Än så länge används den här tekniken mest på experimentstadiet, men den har redan börjat testas på människor. Möjligheten att bota alla våra genetiska sjukdomar har aldrig varit så nära som idag, men med det kommer även möjligheten närmare att inte bara bota oss utan också förbättra oss. På det här filosoficaféet – det första av tre på temat människan – kommer vi att diskutera den senare möjligheten, den att designa våra barn efter eget vårt eget tycke och smak.

Onsdag 11/10 • Livsförlängning
Medellivslängden har ökat markant och tycks fortsätta att öka. Det är dock ett missförstånd att människor blir äldre och äldre. Medellivslängden har framför allt ökat eftersom barnadödligheten har gått ner väldigt mycket, vilket påverkat genomsnittet. Det var inte ovanligt att de som överlevde de första åren på stenåldern blev gamla. Det fanns sannolikt hundraåringar även då, om än inte lika många. Även om vi med hjälp av bättre hygien och nya mediciner har gett fler människor möjligheten att bli hundra år har vi helt enkelt inte lyckats lösa gåtan hur vi ska bli äldre än ungefär ett sekel. Det tycks finnas en medfödd gräns för hur gamla vi kan bli. Det här finns det dock människor som vill förändra. De drömmer om att med hjälp av t ex. genteknik förlänga människors liv radikalt. Och det har redan skett vissa framsteg. Vissa experter menar på att den första människan att bli 1000 år redan är född. Om vi föreställer oss att vi på ett säkert sätt lyckas med att bota åldrandet, bör vi i så fall göra det? Den frågan diskuterar vi på det här filosoficaféet, det andra på temat människan.

Onsdag 15/11 • Undergången
Mänskligheten står inför stora utmaningar. Vi hotas av flera olika existentiella risker – alltså risker mot vår existens – och de tycks bara bli fler. Det rör sig om potentiella naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Experternas gissningar är dystra. Vissa säger att mänskligheten kommer att ha tagit död på sig själv innan år 2100 med 25 % sannolikhet och vissa går så långt som att säga 50 %. Det kan ske genom klimatförändringarna, genom kärnvapenkrig, genom syntetiska virus eller genom nya teknologier som t ex. artificiell intelligens. Det vi kommer diskutera på det här filosoficaféet – det tredje med temat människan – är hur dåligt, om alls, det vore om mänskligheten dog ut. Somliga menar att det är det värsta som kan hända och somliga menar att det till och med skulle vara bra. Vad tycker du?

Telefonplans bibliotek

Tid: 17.00–19.00
Samtalsledare: Adam Wallenberg

Måndag 4/9 • Visdomens roll i våra liv
Sokrates framhävdes för över 2000 år sedan som den visaste personen av oraklet i Delfi. Men vad innebär det att vara vis? Varför är vissa människor visare än andra? Hur gör man för att bli vis? Är det något vi vill och kan vara idag? Vi kommer titta på hur visdomsideal lyfts hos olika filosofer genom tiderna och undersöker begrepp som t ex praktisk kunskap (grekiska: fronesis). Vi utforskar denna kväll visdom i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och hjälps åt att reflektera i dialog. 

Måndag 2/10 • Hur förhåller vi oss till tid
I Varat och Tid av Martin Heidegger undersöks tiden som en viktig del i att förstå vad det innebär att existera. Vad menar han och vad är egentligen tid? Vi kommer även titta på tid inom religionsfilosofi och inspireras av olika sätt att förstå tid. Vad menar vi när vi säger att vi inte har tid eller att tiden går snabbt eller långsamt? Vi utforskar denna kväll tid i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och hjälps åt att reflektera i dialog. 

Måndag 6/11 • Är vi fria?
Är frihet att göra som man vill? Hur mycket hänsyn och ansvar i relation till andra och världen i stort behövs för att vara fri? Är frihet en subjektiv erfarenhet och i såna fall på vilket sätt? Vi kommer titta på olika perspektiv på frihet inom existentiell filosofi och hjälpas åt att se vilka nyanser av frihet vi själva kan upptäcka. Vi inspireras av textfragment av Hannah Arendt och Rudolf Steiner. Vi utforskar denna kväll frihet i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och hjälps åt att reflektera i dialog. 

Måndag 4/12 • Finns godhet och ondska?
Vad menar vi när vi säger att en människa eller handling är ond eller god? Vilka kriterier behövs för att definiera godhet och ondska? Vad behövs för att vara god eller ond? Tänker vi oss att moral är något absolut, relativt eller bara en illusion och hur påverkar det vårt sätt att leva? Eller är det något universellt? Kan vi leva ett gott liv utan godhet och ondska? Vi inleder med textfragment ur buddhistisk, kristen och existentiell filosofi. Vi utforskar denna kväll godhet och ondska i relation till våra egna erfarenheter, vår samtid och hjälps åt att reflektera i dialog. 

Vällingby bibliotek

Tid: 18.00–19.30
Samtalsledare: Peter Sandberg

Vi återkommer med information om höstens program.

Södertälje
Södertälje stadsbibliotek

Tid: 17.30–19.00
Samtalsledare: Åsa Magnusson

Under tre onsdagar i höst förvandlas Café Blå till filosoficafé. Tillsammans med samtalsledare från Svenska sällskapet för filosofisk praxis samtalar vi över en kopp kaffe. Inga förkunskaper krävs, vi använder vårt eget tänkande! Vi bjuder på fika. I samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn och SSFP - Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

Onsdagen den 11/10 • Vad är lycka?
Vad innebär lycka för dig? Kan det som är lycka för en person upplevas annorlunda av någon annan? Ska man alltid sträva efter att vara lycklig? Finns det olika grader av lycka? Här tänkte jag bland annat utgå från Sissela Boks bok ”Om lycka”. 

Onsdagen den 8/11 • Vad är mod?  
Vem är modig? Är det alltid bra att vara modig? Blir man olika modig i olika situationer? Kan vår syn på vad som är modigt förändras? Med utgångspunkt i föreställningar om vad mod kan vara och referenser till till exempel Platons dialog ”Laches” funderar vi över begreppet. 

Onsdagen den 6/12 • Vad är viktigt?  
Vad är viktigt i våra liv? Skiftar det över tid och ser det olika ut beroende på var vi befinner oss i världen? Finns det saker som är viktiga för alla i alla tider? 
 

Uddevalla
Bohusläns museum

Vi återkommer med information om höstens program.

Arrangörer: Bohusläns museum och Sensus.
Mer info och anmälan på Sensus hemsida

Växjö
Det fria ordets hus

Adress: Kungsgatan 29 c, Växjö
Tid: kl 18.00 – 20.00
Samtalsledare: Cecilia Jonsson

Vi återkommer med information om höstens program.

På alla caféerna är det fri entré och det finns fika för alla.

Mer info http://www.vaxjo.se/detfriaordetshus