Broar

Jag deltar i ”guided imagery” med Michael Noah Weiss. Uppgiften är att vi i den aktiva avslappningen ska finna varsitt konstverk, och genom detta få associationer som kan bidra till att definiera konferensens fråga: ”What is the art of philosophizing?”

Jag blundar och hamnar snabbt i en sorts park. Det är lite dunkelt och djup växtlighet. Fuktigt där i dunkelt. Lite hemligt. ...

Read More

Klee och Aguéli - filosofisk dialog om konst

I Klee/Aguéli på Moderna Museet möter vi två konstnärer och deras relation till andlighet, filosofin och måleriet. Utställningen består av 86 målningar och teckningar där likheter och skillnader mellan de båda konstnärerna lyfts fram både i utställningen och i en nyproducerad skrift om ett brett urval av relevanta essäer om bland annat skapande, filosofi, drömmar, andlighet och lek. Det är en liten utställning om livets och konstens metafysiska kvalitéer. Ivan Aguéli fann inspiration i mystik och naturen ”den fjärden dimensionen”. Hos Paul Klees konst finner vi ”en annan tänkbar värld” i leken, abstraktionen och friheten. Båda konstnärerna skapade med blicken hela tiden förankrad i det jordsliga och såg där samtidigt det andliga.

Read More