Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr.). Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper inom skola, vård, företag, organisationer och för att möta livsfilosofiska frågor. 

Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp och konkret fokusera på:

  • Vad är Filosofisk Praxis?

  • Verktyg och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi filosoferar i dialog och hur vi gör det. Exempelvis genom sokratiska frågor.

  • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater.

  • Filosofisk Loggbok - vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion.

  • Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.

  • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Kursen är en introduktion och för att bli godkänd som filosofisk praktiker är den meriterande. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP kan du läsa här.

PlatsKrukmakargatan 22, Stockholm
Tid: 2–3/11 2019 kl 9-17 båda dagarna
Kostnad: 2 275 kr / 1 975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP - bli medlem här).

En filosofisk loggbok samt frukt och fika är inkluderat i priset. Lunch finns att köpa i närheten eller kan värmas på plats.

Förkunskaper: Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!

Anmälan och frågor: sofia@sofiawrangsjo.se
När du anmäler dig, ange gärna eventuella allergier eller liknande så vi kan planera fint fika för alla. Maxstorlek på gruppen är 12 deltagare, först till kvarn.

Du får en bekräftelse på din anmälan via mejl. Avgiften behöver vara inbetald senast 25/10 för att du ska behålla din plats. Annars går den vidare till en reserv.

Om kursledarna

Lars Hammer är praktiserande filosof med studier i filosofi och estetik från Södertörns högskola. Han är utbildad i dialogisk och filosofisk praxis vid Høgskoleni Buskerud i samarbete med NSFP. Han leder verksamheten Ung filosofi, driver filosofikaféer samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet. Lars betraktar sig själv som livsstilsentreprenör och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och improsammanhang.
Hemsidor:
tankepausa.se
tänkanoga.se

Sofia Wrangsjö är praktiserande filosof med studier i filosofi från Stockholms universitet. Hon har även läst filosofiska samtal med barn steg I och II vid Luleå tekniska universitet. Sofia leder filosofiska samtal med vuxna på arbetsplatser, håller filosofikaféer och andra filosofiska samtalsgrupper för vuxna samt arbetar som konst och filosofipedagog på Moderna museet. Hon är särskilt intresserad av filosofiska undersökningar som tar avstamp i bild.
Hemsida:
sofiawrangsjo.se


Läs mer på svenska om filosofisk praxis och SSFP här och här.
Eller på engelska om praktiker från olika delar av världen här: https://philopractice.org/web/

"Filosofi är ingen lära utan en aktivitet." - Ludwig Wittgenstein