Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

"Filosofin är ingen lära utan en aktivitet." - Ludwig Wittgenstein

Filosofisk praxis (eng: philosophical practice) handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr.) som ville förstå livets mysterium genom att söka sanningen och gick ut på Atens gator för att filosofera med de människor han stötte på. Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper i skola, företag, organisationer men även för filosofiska individuella samtal. Under denna helg kommer vi dyka in i dessa tre områden inom filosofisk praxis:

  • Filosofera med barn och unga

  • Filosofera med vuxna i grupp (”Filosoficafé”)

  • Enskilda samtal ("att gå till filosofen")


Under helgen kommer vi mer konkret fokusera på:

* Vad är Filosofisk Praxis? från Sokrates till idag
* Verktyg och perspektiv som tydliggör VAD vi gör när vi ”filosoferar” i dialog och HUR vi gör det (t ex genom sokratiska frågor)
* Teoretiska perspektiv (fenomenologi, hermeneutik, sokratisk dialog och existensfilosofi)
* Hur filosofera genom att använda estetiska uttryck (t ex måleri och se konst)
* Filosofisk Loggbok - Vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion
* Huvudbegreppen vi kommer utforska tillsammans är lyssnande, förundran och dialog
* Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Kursen är en introduktion och för att bli godkänd som filosofisk praktiker är den meriterande. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP här

PlatsRingvägen 76, 118 60 Stockholm
Tid: 18-19/5 kl. 10-17 (båda dagarna)
Kostnad: 2 275kr / 1 975kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP) 

Inkluderat i kursavgift är filosofisk loggbok, fika båda dagarna samt ett grundläggande texthäfte om filosofisk praxis.

Lunch finns att köpa i närheten eller att värma på plats.

Förkunskaper: Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra! 

För anmälan och frågor till lärarna:
Lars Hammer filosofen1969@gmail.com
Adam Wallenberg adam.wallenberg@gmail.com

Skriv även i anmälan era preferenser för fika båda dagarna och eventuella allergier. Du är helt anmäld när du betalat in avgift och fått bekräftelse av oss.

Sista anmälningsdatum: 15/5

Betala gör du antingen via vårt bankgiro 5074-8904 eller swisha till 123 321 66 45. Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt "introhelg" så får du en bekräftelse av oss!

Om kursledarna:

Lars Hammer är filosofisk praktiker med studier i filosofi och estetik från Södertörns högskola. Han är utbildad i dialogisk och filosofisk praxis vid Høgskolen i Buskerud i samarbete med NSFP. Han jobbar med verksamheten Ung filosofi, driver filosofikaféer samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet. Lars betraktar sig själv som livsstilsentreprenör och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och Improsammanhang.

Hemsida: http://www.tankepausa.se/
https://www.xn--tnkanoga-0za.se/

Adam Wallenberg har studerat filosofi vid Södertörns högskola, är filosofisk praktiker, konstpedagog på Moderna Museet och konstnär från Stockholm. Adam arbetar sedan 2013 med filosofisk praxis främst med barn och unga med fokus på konst och skapande. Han är  projektledare för samarbetet mellan SSFP och ABF Stockholm för att sprida filosofikaféer i Sverige samt driver själv filosofikaféer. Adam var vice ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) 2015-2018 och styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) 2015-2017.

Hemsida: www.amon-art.com

Läs mer på svenska om filosofisk praxis här och om SSFP här.

Eller på engelska om praktiker från olika delar av världen här: https://philopractice.org/web/

"Det oreflekterade livet är ej värt att leva" - Sokrates