SSFP Årsmöte 2019

Årsmöte med Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis hålls…


Lördagen den 9 mars 2019, kl. 16.00—18.30
Plats: Ringvägen 76, Stockholm, ½ tr. ned. (T-bana: Skanstull. Pendeltåg: Södra station.)
Rätt att närvara har alla medlemmar som betalat årsavgift 2018 eller 2019.

Workshop
Årsmötet inleds med en kortare workshop med Ida Hallgren, praktiserande filosof och medlem i SSFP.

Registrering och fika
Registrering från kl. 15.30. Kom gärna i god tid. Föreningen bjuder på fika.

Handlingar till årsmötet
Dagordning och övriga handlingar finns tillgängliga här. Läs gärna handlingarna i god tid före mötet.

Förslag från medlemmar (motioner)
Medlemmar har rätt att få förslag (motioner) behandlade på årsmötet (stadgan §7). Förslag ska ha kommit in till styrelsen senast 24 februari till info@filosofiskpraxis.org.

Val och valberedning
På årsmötet väljer vi styrelse, revisorer och valberedning. Förslag på kandidater kan lämnas till valberedningen: Sofia Wrangsjö (sofia@sublim.se).

Förhandsanmälan
Förhandsanmälan till årsmöte och middag kan göras på Billetto.

Middag
Efter årsmötet är alla medlemmar välkomna att stanna på middagsmingel till självkostnadspris. Vi hämtar mat från Teatern. Föreningen bjuder på dryck.

Frågor
Eventuella frågor inför årsmötet besvaras av styrelsen på info@filosofiskpraxis.org.

Med vänlig hälsning,

Svenska sällskapet för filosofisk praxis
Styrelsen