Fördjupningskurs inom filosofisk praxis: Att leda samtal om värderingar

Samtal om värderingar kan ske i många sammanhang: inom företag och organisationer, på
skolor, inom vården, vid filosofiska caféer för allmänheten, osv. Vad är en god vän/kollega?
Ett gott liv? Hur bör vi förhålla oss till tiggare? Vem har ansvar för klimatförändringarna?
Under denna helgkurs övas förmågan att leda sådana samtal på ett filosofiskt vis. Korta
föreläsningar varvas med övningar där du provar på samtalsledning och får direkt
återkoppling.

Vi kommer att fokusera på:
• Hur blir ett samtal filosofiskt?
• Grundläggande distinktioner: fakta och värderingar, gott och rätt, skuld och ansvar
• Grundläggande moralfilosofiska teorier
• När pratar vi om samma sak? Att hålla fokus i ett fritt samtal
• Dygder inom samtalskonst: nyfikenhet, välvillighet och förståelse

Efter avslutad kurs erhåller du som deltagare ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk
Praxis (SSFP). Kursen är meriterande för att bli godkänd som praktiserande medlem av
SSFP (se vidare www.filosofiskpraxis.org).

Förkunskaper:
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med samtal om
värderingar och som på något vis är bekant med filosofi eller filosofisk praxis sedan tidigare.
Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kontakta oss enligt nedan.

Kursledare:
Kalle Grill, docent och lektor i filosofi vid Umeå Universitet, praktiserande filosof och
samtalsledare (se kallegrill.se)
Miriam van der Valk, praktiserande filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik (se
filoprax.com)

Plats: Utbildningscentrum, Karl Johansgatan 72, Göteborg
Datum: 24-25/11
Tid: 10-17 båda dagarna
Kostnad: 2 500 kr för medlemmar i SSFP,  2 750 kr för övriga
Sista anmälningsdatum: 18/11
Anmälan, frågor och funderingar: kontakt@filoprax.se
Specificera i anmälan:
1) din tidigare utbildning/erfarenhet av filosofisk praxis samt
2) om du är vegan eller av annat skäl vill ha särskilt fika.