Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

Vi kommer dyka in i dessa tre områden inom filosofisk praxis:
- Filosofera med barn och unga
- Filosofera med vuxna (t ex filosofikafé)
- Enskilda samtal ("att gå till filosofen")

Vi kommer mer konkret fokusera på:
• Vad är Filosofisk Praxis? från Sokrates till idag
• Verktyg och perspektiv som tydliggör VAD vi gör när vi ”filosoferar” i dialog och HUR vi gör det (t ex genom sokratiska frågor)
• Teoretiska perspektiv (fenomenologi, hermeneutik, sokratisk dialog och existensfilosofi)
• Hur filosofera genom att använda estetiska uttryck (t ex måleri och se konst)
• Filosofisk Loggbok - Vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion
• Huvudbegreppen vi kommer utforska tillsammans är lyssnande, förundran och dialog
• Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Kursen är en introduktion och för att bli godkänd som filosofisk praktiker är den meriterande. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP på www.filosofiskpraxis.org.

Stockholm
Plats: Münchenbryggeriet
Datum: 5-6/5
Tid: 10-17 båda dagarna
Sista anmälningsdatum: 25/4

Göteborg
Plats: Lagerhuset, Heurlins plats 1b
Datum: 2-3/6
Tid: 10-17 båda dagarna
Sista anmälningsdatum: 25/5

Kostnad: 2275 /1975 (reducerat pris för medlemmar i SSFP). Moms tillkommer vid faktura.
Förkunskaper: Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!
Anmälan och frågor: info@filosofiskpraxis.org

Skriv även i anmälan era preferenser för fika båda dagarna och eventuella allergier. Lunch finns att köpa i närheten eller att värma på plats.

Du är helt anmäld när du betalat in avgift och fått bekräftelse av oss.

Betalning:
Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt "introhelg" så får du en bekräftelse av oss!
Bankgiro: 5074-8904
Swish: 123 321 66 45

 

Om kursledarna:

lars_h.jpg
 

Lars Hammer är filosofisk praktiker med studier i filosofi och estetik från Södertörns högskola. Han är utbildad i dialogisk och filosofisk praxis vid Høgskolen i Buskerud i samarbete med NSFP. Han leder verksamheten Ung filosofi, driver filosofikaféer, är delaktig i verksamheten ABLE och jobbar under våren med konst- och filosofiprojektet Demografik i Dalarna samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet. Lars betraktar sig själv som livsstilsentreprenör och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och Improsammanhang.
Hemsida: http://www.tankepausa.se/
https://www.tänkanoga.se/

adam.jpg
 

Adam Wallenberg har studerat filosofi vid Södertörns högskola, är filosofisk praktiker, konstpedagog på Moderna Museet och konstnär från Stockholm. Adam arbetar sedan 2013 med filosofisk praxis främst med barn och unga med fokus på konst och skapande. Just nu arbetar han även med konst- och filosofiprojektet Demografik i Dalarna och som projektledare för samarbetet mellan SSFP och ABF Stockholm för att sprida filosofikaféer i Sverige samt driver filosofikaféer. Adam var vice ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) 2015-2018 och styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) 2015-2017.
Hemsida: www.amon-art.com

 

Läs mer på svenska om filosofisk praxis och SSFP på: www.filosofiskpraxis.org

Eller på engelska om praktiker från olika delar av världen här: https://philopractice.org/web/

"Det oreflekterade livet är ej värt att leva" – Sokrates