Filosofifestival 2018

(English at the bottom)

Tema: Gränsland

Vi lever i en tid där frågor om gränser aktualiseras, gång på gång. Fysiska, etiska, nationella och kulturella gränser förstärks eller suddas ut. Ur det väcks frågan om vad själva gränsen är och leder vidare till frågan om gränsland. Vad är det? Och där stannar vi upp i årets Filosofifestival: vid olika typer av gränsland. Närmare bestämt jagets, kroppens, kreativitetens och dödens gränsland. Och så avslutningsvis gränsland i vår tid.

I år firar vi den internationella världsfilosofidagen med filosofifestivaler på temat Gränsland i Stockholm och Göteborg. Se programmen och mer information här.

Stockholm
Lördagen den 10 november klockan 11.00 till 16.00 på ABF-huset, Sveavägen, Stockholm i samarrangemang med ABF Stockholm och Svenska Unescorådet. Bland de medverkande finns bland andra Sharon Rider, Nora Bateson, Jonna Bornemark, David Eberhard, Inger Edelfeldt, Niclas Flink, Patricia Mindus, Tyra Nilsson, Klas Roth, Paula Urbano, Carol Tishelman och Torbjörn Tännsjö. 

I pauserna får du chansen att träffa de medverkande, besöka vårt bokbord med filosofisk litteratur, fika, ta del av konstnären Maria Högbackes performance och filosofera med likasinnade. Välkommen!

Göteborg
Lördagen den 17 november, klockan 13.00 till 16.15 på Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B. Medverkande: Dorna Behdadi, Ragnar Francéz, Robert Hartman, Thomas Hartvigsson, Susanna Salmijärvi, Joakim Sandberg och Alva Stråge.

Unesco instiftade Världsfilosofidagen (World Philosophy Day) 2002, en dag tillägnad att uppmärksamma filosofins värde och aktualitet i vår samtid. Dagen infaller den tredje torsdagen i november varje år. Den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis har i samarbete med bland annat Svenska Unescorådet firat dagen med en filosofifestival i ABF-huset i Stockholm de fem senaste åren. 

English
We live in an age where borders are actualized again and again. Physical, ethical, national and cultural borders are reinforced or erased. Thus, the question arises what the border itself really is? Welcome to the Philosophy festival in celebration of the World Philosophy Day on November 10th, 11-4 pm at ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Don’t miss the dialogue on stage in English (see below).

11.05–11.50 Borders of the Self
Nora Bateson, filmmaker, author, educator and president at the International Bateson Institute in Sweden.
David Eberhard, psychiatrist, author and debater.
Sharon Rider, professor in theoretical philosophy, Uppsala university and deputy research director for the research program Engaging Vulnerability
Moderator: Luis de Miranda

You can see the agenda and more information here (in Swedish)