Vad är en filosofisk retreat?

Att åka på retreat är att avskärma sig från sin vardag för att finna ro och utrymme för reflektion. Retreater förekommer inom de flesta religioner som ett sätt att möta sig själv på djupet och att känna samhörighet med det större sammanhanget. I Sverige har det under de senaste tjugo åren blivit vanligare med retreater utan religiös koppling, ofta med inslag av yoga och meditation, med syfte att erbjuda en paus ifrån stress och krav.

En filosofisk retreat är, för det första, en sorts retreat. De retreater jag själv leder äger rum på Mundekulla kursgård i Småland, en vacker plats som ligger avskilt, en 1800-talsgård bland ängar och hagar, inbäddade i skog. Vi har ett relativt luftigt schema som lämnar utrymme för promenader och egen reflektionstid, vi äter näringsrik och god vegetarisk mat, och vi uppmanar deltagare att avstå från kontakt med yttervärlden om de kan.

Det som gör en filosofisk retreat filosofisk är inslag av filosofiska föreläsningar och övningar och framför allt de samtal som dessa inspirerar till. Detta ligger helt i linje med flera klassiska retreat-traditioner, även om tankegodset då ofta hämtades från religiöst tänkande. På kristna retreater, till exempel i Sverige, är ofta tystnad ett centralt inslag, men i andra traditioner är samtalet lika viktigt eller viktigare. På en filosofisk retreat står samtalet i centrum, en form av samtal som är en gemensam undersökning av grundläggande existentiella frågor om vad det innebär att vara människa.

Filosofer har i alla tider sökt avskildhet och stillhet emellanåt, både för att kunna fokusera på sina egna tanker och upplevelser, och för att kunna samtala med varandra. Filosofen Richard Hare, verksam under andra halvan av 1900-talet i Oxford, förespråkade en moral som baseras på att vi sätter oss in i varje berörd persons perspektiv. Hare insåg att detta är en väldigt krävande övning och rekommenderade därför att vi åtminstone några gånger i livet tar oss tid att tänka igenom vilka principer vi ska låta vägleda oss i den vardag då vi inte hinner vara så empatiska och genomtänkta.

Ett retreat är inte en kurs, det finns inga kursmål, det du förväntas ta med dig är inte nya färdigheter eller kunskaper om filosofisk teori och historia, utan i stället insikter om vem du själv är, hur du ser på världen omkring dig och vad som är viktigt för dig i ditt liv. Sen hoppas jag också att deltagare på mina retreater får en upplevelse av hur samtal kan vara stillsamma och inlyssnande på ett sätt som de annars sällan är, hur de kan vara nyfikna och noggranna men samtidigt prestigelösa. I ett gott filosofiskt samtal spelar det ingen roll vem som säger vad eller ens vem som lämnar samtalet med vilken uppfattning, utan det viktiga är hur omsorgsfullt och kreativt vi tillsammans kan utforska en fråga, innan var och en lämnar samtalet med sina egna insikter.

Kalle Grill

Den 6-8 oktober leder Kalle ett filosofisk retreat tillsammans med Jan Aronsson.