Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

Datum: 2 och 3 september 2017
Tid: 10–17
Plats: Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Stockholm
Kostnad: 1500 kronor (ordinarie pris), 1200 kronor (reducerat pris för studenter, medlemmar i SSFP eller pensionärer) Inkluderat i kursavgift är filosofisk loggbok, lunch och fika båda dagarna samt ett grundläggande texthäfte om filosofisk praxis. 

Under helgen kommer vi fokusera på:
• Vad är Filosofisk praxis - då och nu
• Praxisverktyg (bl a hur integrera konstnärliga modaliteter så som se konst, måla, teater, osv)
• Teoretiska perspektiv (fenomenologi, hermeneutik, sokratisk dialog, "p4c" och existensfilosofin)
• Filosofisk Loggbok (vi använder oss av en loggbok båda dagarna)
• Huvudbegrepp som lyssnande, lek, förundran, dialog och prestigelöshet
•"Case studies" med konkreta exempel baserat på erfarenheter av praxis

De tre områden inom FP som vi valt att utforska tillsammans under just denna helg är:
• Filosofera med barn och unga
• Filosofera med vuxna (t ex filosoficafé)
• Enskilda samtal ("att gå till filosofen")

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Kursen är en introduktion och för att bli godkänd som filosofisk praktiker kan den vara meriterande. Dock behövs beroende på din bakgrund längre utbildning och relevanta erfarenheter godkända av SSFP (för att se kriterier för att bli godkänd av SSFP gå in på www.filosofiskpraxis.org och läs mer)

Förkunskaper: Inga formella förkunskaper krävs mer än ett öppet sinne.

Anmälan och frågor: Adam.wallenberg@gmail.com
Skriv även anmälan era matpreferenser för wraps båda dagarna och eventuella allergier. 
Sista anmälningsdatum: 28/8

Betalning: bankgiro 5074-8904 eller swish 123 321 66 45. Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt "Introduktion ht 17." så får du en bekräftelse av oss!

Om kursledarna:

lars_h.jpg
 

Lars Hammer har studerat filosofi och estetik vid Södertörns högskola och är utbildad i dialogisk och filosofisk praxis vid Högskolen i Buskerud i sammarbete med NSFP. Han leder verksamheten Ung filosofi vid Södra teatern och undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet. Lars jobbar gärna med filosofisk praxis i olika teater- och Improsammanhang.

adam.jpg
 

Adam Wallenberg har studerat filosofi vid Södertörns högskola, är filosofisk praktiker, konstpedagog och konstnär från Stockholm. Adam arbetar med praxis utifrån existentiell filosofi och fenomenologi genom att filosofera med konsten (PwA) tillsammans med skolklasser varje vecka på moderna museet sedan några år tillbaka. Hans senaste projekt på museet, "Konstmuseet som Katedral", (2015-2016) är ett immateriellt dialog-verk med unga vuxna. Adam är sedan 2015 vice ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) och styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT).