Tre frågor till Kalle Grill

Hallå där Kalle Grill,

varför arbetar du med filosofisk praxis?
För att jag tror att de verktyg och de teorier som filosofin arbetar med kan vara till stor nytta för människor i deras vardag och i svåra livsval. Och för att jag tycker om att försöka förstå människor genom samtal och hjälpa dem till större tankereda.

Vad inspirerar dig i ditt arbete med filosofi?
I min forskning inspireras jag av att arbeta med frågor som spelar roll för samhället i stort, och av möjligheten att jag tänker en ny tanke som kan hjälpa vårt kollektiva tänkande framåt.

Vilken filosofisk fråga intresserar dig mest?
Hur ser den bästa värld ut som vi kan skapa under min livstid? Hur ska vi värdera tillkomsten av människor och andra varelser som ännu inte finns? Vad har ytterst sett värde?

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander