Välkommen till sokratiska dialoger i Göteborg!

Sokrates samtalade med människor om de levnadsfärdigheter som kallas ”dygder.” Nu inbjuder Dialogikos samtalspraktik dig till gruppdialog på livets väg för att i hans anda fördjupa din förståelse av tre karaktärsdrag som det goda livet hänger på. Vi fördjupar vår förståelse genom att helt enkelt dela livserfarenheter på kvällens tema med vårt vardagsspråk. Så delta i följande dialoger:
 
"Vad är mod?” Torsdagen den 5 oktober kl. 18-21.
”Vad är måttlighet?” Torsdagen den 19 oktober kl. 18-21.
”Vad är rättfärdighet?” Torsdagen den  9 november kl. 18-21.

För att etablera personlig gemenskap och konkret koncentration i dialogen är deltagarantalet begränsat till 8-10 personer, så först till kvarn får först mala! Avgift per tillfälle är 100 kr. Samtalsledare är filosofiprofessor och filosofisk praktiker Sebastian Rehnman. Anmälan och platsbeskrivning på dialogikos.com