Nytt samarbete mellan ABF Stockholm och SSFP i höst!

Sedan flera år har ABF arrangerat filosoficaféer på bibliotek runt om i Stockholm. Nu har SSFP och ABF Stockholm påbörjat ett samarbete där SSFP:s vice ordförande Adam Wallenberg ska vidareutveckla konceptet.

Adam har tagit fram en manual för filosoficaféer och satt ihop en grupp erfarna, nya och blivande samtalsledare som kommer att träffas varje termin för att utvecklas tillsammans. Och ett sammanhang för att vässa våra filosofipedagogiska verktygslådor tillsammans. Samtalsledarna kommer också att auskultera varandra under terminerna. I början av september arrangerade SSFP en workshop för att sätta igång projektet.

Satsningen gör det möjligt för SSFP att bidra med samtalsledare med filosofisk och filosofipedagogisk kompetens och sprida filosoficaféer till flera platser.

Idag finns filosoficaféer över hela världen och sprider sig som ett sätt att mötas i dialog och tillsammans tänka kring allmänmänskliga filosofiska frågor utifrån våra unika och delade erfarenheter. Det kan handla om frågor som har en metafysisk, politisk eller etisk karaktär, men även existentiell, estetisk eller religionsfilosofisk. En grundläggande aspekt av dessa caféer är att de inte bara består av tomma ord utan också bör komma ur ett ämne som för deltagarna är angeläget och meningsfullt att tala om. Det är samtal som ska vara tillgängliga för alla som vill vara med och bidra till det goda samtalet oavsett erfarenhet av filosofi.

De sokratiska caféerna är en form av filosofiska caféer som bygger på Sokrates metod så som den utvecklats av bland annat Christopher Phillips (se t ex boken Socrates café – a fresh taste of Philosophy, sv. övers. Kafé Sokrates: filosofi på ett nytt sätt, 2003). Om vi inte vet vad ett gott liv är, eller aldrig reflekterar över detta, hur ska vi då kunna leva ett gott liv? Det finns en tanke om att sokratiska samtal och filosofiska caféer ska vara en rättighet för alla medborgare och att det även ska påverka samhället positivt. Det är en tanke som både SSFP och ABF möts i och vi ser nu fram emot en höst med givande filosofiska samtal!

Vill du prova på ett filosoficafé? Här på vår hemsida hittar du information om höstens caféer. Det är gratis!

Är du intresserad av att lära dig hålla filosofiska caféer? Hör av dig till adam.wallenberg@gmail.com