Välkommen på informationsträff! Filosofi i rehab

Människor som drabbas av en allvarlig sjukdom eller svår skada kan genom filosofiska verktyg få stöd att hantera sin nya livssituation. Malin Sallstedt och Kicki Epstein från Rehab Station Stockholm, Liljeholmen berättar om hur de använder filosofi som verktyg inom rehabilitering. 

Vi får veta mer om hur filosofin kan vara ett stöd i en ny livssituation och hur man arbetar rent praktiskt på Rehab Station Liljeholmen. Tid kommer att finnas för samtal och frågor.

Onsdag den 12 oktober, klockan 18.00–20.30. 

Läs mer om evenemanget här

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på:
info@filosofiskpraxis.org

Varmt välkommen!

Foto: Lars Hallström

Foto: Lars Hallström