What is important? – TEDx Talk av Kalle Grill

Vad är viktigt i livet? I den privata sfären och för världen? Bland annat om filosofins och filosofisk praxis möjligheter att skapa klarhet i begreppen och i de egna värderingarna. Ta gärna några minuter och se Kalle Grills TEDx Talk från Umeå.