Filosofifestivalen 2015

Filosofifestivalen 2015 14/11 kl 10.00-17.00
Tema: Filosofi i samhället

I november är du välkommen till ABF-huset för att fira Världsfilosofidagen! Det blir en hel dag med temat "Filosofins roll i samhället". Du får lyssna till inspirerande samtal och föreläsningar av experter inom ämnen så som filosofi och skola, existentiell filosofi, filosofi inom vården, enskilda samtal och mycket, mycket mer. Vi erbjuder även på en mängd spännande workshops och filosofiskt bokbord i vår lounge.

Tid och datum: 14 november, kl 10-17
Inträde: 50 kr (gratis inträde för medlemmar)
Plats: ABF-huset, Svevavägen Stockholm
 

PROGRAM 2015
Föreläsningar och samtal på stora scenen, Z-salen


Dagens moderatorer är Adam Wallenberg och Ann Lagerström

10.00–10.15
Festivalen öppnas
SSFPs ordförande Cilia Personne, Kerstin Lundman från Unescorådet

10.15–11.00
FÖRELÄSNING om Filosofisk praxis: Philosophical Practice Today (in english)
Michael Weiss, fil. dr, lektor i etik och filosofisk praktiker i Norge, Österrike och Schweiz

11.15–12.00
SAMTAL PÅ SCEN om Filosofi och skola: Samtida metoder och perspektiv i Norge och Sverige
Ann Philgren, fil. dr, forskningsledare, forskare och skolutvecklare vid Ignite Research Institute
Beate Børresen, förstelektor, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Högskolan i Oslo och Akershus

12.15–13.00
FÖRELÄSNING om Filosofi och hälsa: Merleau-Ponty och den levda kroppen
Elisabeth Serrander, existentiell leg. psykoterapeut, handledare och adjunkt på Södertörns högskola

13.00–14.00
Lunchpaus

14.00–14.45
SAMTAL PÅ SCEN om Filosofi och politik: Vem har jag ansvar för?
Ann Lagerström, författare och existentiell samtalsledare
Carl Cederberg, filosof och fil. dr, lektor på Södertörns högskola

15.00–15.45
SAMTAL PÅ SCEN om Filosofi och livsfrågorna: På jakt efter meningen med livet
Ted Harris, präst och teol. dr
Ann Lagerström, författare och existentiell samtalsledare

16.00–16.45
PANELDISKUSSION: Philosophy in society? (in english)
Yahya Ghaedi, professor vid Kharazmi University i Tehran
Beate Børresen, förstelektor, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Högskolan i Oslo och Akershus
Kalle Grill, filosof, fil. dr och lektor på Umeå Universitet

16.45 –17.00
Festivalen avslutas
SSFPs ordförande Cilia Personne

Workshops, Erlanderrummet

OBS Max 25 deltagare/workshop (först till kvarn)

11.15–12.00
Workshop om Filosofisk praxis (enskilda samtal): Att gå till filosofen
Kalle Grill, filosof, fil. dr och lektor på Umeå Universitet

12.15–13.00
Workshop om Filosofipedagogik: Konstverket och den filosofiska dialogen
Adam Wallenberg, konst- och filosofipedagog på Moderna Museet

13.00–14.00
Lunchpaus

14.00–14.45
Workshop om Filocafé inom vården: Vad är normalt?
Malin Sallstedt, sjukgymnast på Rehab Station Stockholm
Kicki Epstein Orzolek, arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm

15.00–15.45
FRI-metoden: Vad är rättvisa?
Sofia Wrangsjö, fil. kand och workshopledare

16.00–16.45
Workshop om Existentiella samtal: Finns Gud eller är allt bara en slump?
Ted Harris, präst och teol. dr
Ann Lagerström, författare och existentiell samtalsledare

I samarbete med UNESCO, ABF Stockholm och Modern Filosofi

Varmt välkomna!

/Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
 

Om Unesco

Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/medier. Unesco har 196 medlemsländer och är en mellanstatlig organisation; dvs verksamheten finansieras till stor del med medlemsavgifter. För att fästa uppmärksamheten på sina ansvarsområden utser Unesco olika ”dagar” där medlemsländerna kan arrangera aktiviteter; radiodagen, läskunnighetsdagen, världsvetenskapsdagen och världsbokdagen visar på bredden i Unescos mandat. Mer information finns på www.unesco.org

Svenska Unescorådet är en del av regeringskansliet, ger råd i Unescofrågor till regeringen och sprider information i Sverige om vad Unesco är. Unescorådet är sammanhållande för allt svenskt samarbete med Unesco och samarbetar med alla de organisationer, nätverk, grupper, experter m.fl. vilka har Unesco-relaterad verksamhet. Unescorådets 12 ledamöter representerar Unescos olika verksamhetsområden. Mer information finns på www.unesco.se