Intervju med Sofia Wrangsjö

"När man tecknar kommer man åt tankarna från ett annat håll" menar Sofia Wrangsjö.

"När man tecknar kommer man åt tankarna från ett annat håll" menar Sofia Wrangsjö.

Jag träffar Sofia Wrangsjö på hennes kontor på Bondegatan i Stockholm. Här arbetar hon som illustratör på dagarna, när hon inte arbetar med sin FRI-metod.
- Jag vill inte kalla mig för filosof, kanske att jag snarare ser mig som en filosofisk workshopledare. Det har blivit ett naturligt sätt för mig att arbeta med illustration och filosofi tillsammans.

Vi backar bandet. Jag blir nyfiken på Sofia, vad hon har för bakgrund.
- Hur kommer det sig att du kom i kontakt med filosofisk praxis?
- Jag skrev min c-uppsats om Herakleitos och Heidegger 1998 på Stockholms Universitet. Men sedan studerade jag grafisk design och bild i 2 år på Forsbergs. Efter en period som illustratör upptäckte jag återigen filosofin men nu genom att skapa workshops där jag blandar filosofiska idéer och tecknandet som verktyg för reflektion och samtal.
- Du har skapat en egen metod, ”FRI-metoden”. Hur skulle du beskriva din metod?
- Det står för Filosofi – Reflektion – Insikt. Jag brukar börja med att presentera olika filosofiska perspektiv på en fråga eller ett tema, t ex döden, tiden, eller identitet. Sedan får deltagarna teckna ner sitt svar på, utan att använda text.
- Så du sätter igång en process av reflektion?
- Ja, genom att snabbt få ner en skiss på sina tankar blir det avdramatiserat och mer öppet. För mig handlar mina workshops mycket om just öppenhet för sina egna idéer och för andra människors perspektiv.
- Vad har du fått för respons på dessa workshops?
- Ofta är det en glädje över att tillsammans få ett utrymme och ramar för att reflektera kring ”de stora frågorna” som vi alla går runt och bär på. Att mötas över dessa frågor brukar även påverka gruppens dynamik. Det blir verktyg för att kommunicera men även en ökad medvetenhet.
- Jag fastnar för just det intuitiva i dina workshops. Kan du förklara lite mer om hur du tänker kring intuitionen, just i relationen till tecknandet och filosoferandet?
- När man tecknar kommer man ”förbi” orden, det blir mer direkt och intuitivt. Analysen kan komma sen, det blir en skiss på hur något kan vara. Att teckna 1 minut som vi brukar göra, i svart-vitt är extremt enkelt och handlar inte alls om att prestera.

Vi pratar om Nietzsche och Heidegger, och just att filosofera bortom det enbart rationella, utan att det ska behöva hamna i det irrationella tänkandet för det. En filosofi som får bygga på intuitionen eller ett poetiskt tänkande. Det intuitiva och det rationella.
- Varför ska man då gå på dina workshops och filosofera?
- Det kan handla om att få en kreativitetsinjektion i gruppen eller att man vill arbeta med förändringsprocesser i sitt arbetslag och se saker från andra håll. Det bygger ofta på att förstå något från olika perspektiv och se hur filosoferna kan fördjupa eller förnya vår förståelse av ett område.
- Har du några filosofer som du inspirerats särskilt av?
- Wittgenstein och Nietzsche är nog de jag inspireras av mest just nu. Wittgenstein för hans klarhet, ett undersökande av det mest självklara, med en genuin nyfikenhet! Han driver inte en tes. Nietzsche för hans knivskarpa betraktelser av mänskliga beteenden, underfundigheten kopplat ihop med ett bråddjup. Ett språk som är poetiskt och kärnfullt.
- Finns det något citat du vill dela?
- ”Vad är inseglet på den uppnådda friheten? – Att inte längre skämmas inför sig själv” av Friedrich Nietzsche, från den glada vetenskapen. Det citatet inspirerar mig just nu.
- Och min sista fråga: Hur kommer det sig att människor vill filosofera på det här sättet?
- Folk blir glada av allvarliga saker, att lyfta blicken från vardagen, att få fågelperspektiv. Det ger en ökad förståelse både på en personlig nivå men även inom arbetsgruppen. Det påverkar dynamiken, i hur man kommunicerar. Att mötas i sin mänsklighet tror jag är något vi alla mår bra av och behöver.

Läser just nu: Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. ”Han förklarar hur lat vår hjärna egentligen är" skrattar Sofia.

För mer information om Sofia Wrangsjö, besök www.sofiawrangsjo.se eller www.sublim.se
Hon anordnar regelbundet frukostseminarier med FRI-metoden som är gratis!

/Adam Wallenberg
Vice- ordförande, SSFP