Filosofifestivalen 2015

Föreningens vice-ordförande Adam Wallenberg minns årets Filosofifestival 14/11 på ABF-huset i Stockholm.

Från samtalet i Z-salen mellan Ted Harris och Ann Lagerström om "livets mening"

Från samtalet i Z-salen mellan Ted Harris och Ann Lagerström om "livets mening"

Under en hel dag i november firade Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis i samarbete med ABF, Unesco och Modern Filosofi världsfilosofidagen med föreläsningar, samtal på scen, workshops och med en filosofisk lounge med bokbord.

Vi ville med dagen belysa mångfalden av filosofisk praxis och dess potentiella värde i samhället. Därför bjöd vi in experter och filosofiska praktiker även från Norge och Iran. Filosofisk praxis är en global rörelse som växer för varje år och vi vill vara rösten för denna utveckling i Sverige. 

Dagen inleddes med en föreläsning med titeln "Philosophical Practice Today" av Michael Weiss som nyligen släppt boken "Socratic handbook" där 34 praktiker från hela världen beskriver sin metod och sina tankar om praxis. Boken sålde vi även i vårt bokbord och man kan läsa mer om den på förlagets hemsida: Föreningen kommer förhoppningsvis även sälja boken inom kort. Michael Weiss är filosofisk praktiker verksam i Norge, Schweiz och Österrike. Han är även med i styrelsen i det norska sällskapet för filosofisk praxis. Läs mer om Michael på hans hemsida och se en video här:

Michael Weiss visar på mångfalden av praxis och menar att praxis handlar om filosofisk dialog om det okända.

Michael Weiss visar på mångfalden av praxis och menar att praxis handlar om filosofisk dialog om det okända.

Filosofisk praxis har utvecklats i många olika riktningar. Ovan kan ni se några av dessa "fält" som berörs i boken.

Filosofisk praxis har utvecklats i många olika riktningar. Ovan kan ni se några av dessa "fält" som berörs i boken.

Efter varje föreläsning eller samtal på stora scenen erbjöd vi efter pausen en workshop som kretsade runt det område som berörts på scenen. Kalle Grill, filosof, fil. dr och lektor på Umeå Universitet höll efter Michaels föreläsning en workshop "Att gå till filosofen" som handlade om vad det kan innebära att gå till en filosof för enskilda samtal. På engelska kallas detta för "philosophical counselling" och uppstod på 80-talet i Tyskland då Gerd Achenbach öppnade sin praktik.I dagsläget kan man utbilda sig till filosofisk praktiker i t ex Norge, läs mer här.

Här kan ni läsa mer om en filosofisk retreat som Kalle anordnar 2016 tillsammans med Tulsa Jansson, föreningens tidigare ordförande och grundare av SSFP: http://www.sofiawrangsjo.se/uncategorized/filosofiskt-retreat-med-kalle-grill-och-tulsa-jansson/

Här kan ni läsa mer om en filosofisk retreat som Kalle anordnar 2016 tillsammans med Tulsa Jansson, föreningens tidigare ordförande och grundare av SSFP: http://www.sofiawrangsjo.se/uncategorized/filosofiskt-retreat-med-kalle-grill-och-tulsa-jansson/

Kalle Grill demonstrerar filosofisk praxis med deltagarna på hans workshop "Att gå till filosofen".

Kalle Grill demonstrerar filosofisk praxis med deltagarna på hans workshop "Att gå till filosofen".

Nytt för i år var ett tredje rum, en "filosofisk lounge" där man kunde njuta av en fika, smälta intryck, lära känna nya människor eller köpa filosofisk litteratur.  

Bokbordet var ett populärt inslag i år. Vi sålde t ex "Filosofi för livet", "Socratic handbook", "Konsten att leva innerligt", "Kroppslighetens mystik", "Du har svaren" och "Självklart! Inte? En filosofibok".

Bokbordet var ett populärt inslag i år. Vi sålde t ex "Filosofi för livet", "Socratic handbook", "Konsten att leva innerligt", "Kroppslighetens mystik", "Du har svaren" och "Självklart! Inte? En filosofibok".

Vi hade i år delat in programmet i olika områden inom filosofisk praxis. Ett område var Filosofi och hälsa. Elisabeth Serrander, existentiell leg. psykoterapeut, handledare och adjunkt på Södertörns högskola höll en spännande föreläsning om den franska fenomenologen Merleau-Ponty och hans filosofi om den levda kroppen.  

"Vår kropp är för världen vad hjärtat är för organismen: den håller ständigt den synliga föreställningen levande, den blåser liv i världen och understödjer den inåt och bildar ett system med den” - Maurice Merleau-Ponty

"Vår kropp är för världen vad hjärtat är för organismen: den håller ständigt den synliga föreställningen levande, den blåser liv i världen och understödjer den inåt och bildar ett system med den” - Maurice Merleau-Ponty

Dagens konferenciärer Ann Lagerström och Adam Wallenberg presenterade stolta programmet och rekommenderade publiken att i sann filosofisk praxis anda ta vara på möjligheten till dialog med nya människor och perspektiv.

Dagens konferenciärer Ann Lagerström och Adam Wallenberg presenterade stolta programmet och rekommenderade publiken att i sann filosofisk praxis anda ta vara på möjligheten till dialog med nya människor och perspektiv.

Efter lunch var det dags för ett samtal om filosofins roll i skolan, "Samtida metoder och perspektiv i Norge och Sverige". Ann Philgren, fil. dr, forskningsledare, forskare och skolutvecklare vid Ignite Research Institute och Beate Børresen, förstelektor, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Högskolan i Oslo och Akershus. Hur skiljer sig traditionen av filosofi i skolan mellan Norge och Sverige? Hur kan man integrera filosofiska metoder i t ex ämnen som svenska och matematik? Är det bättre med dålig filosofi än ingen filosofi alls för barnen? Det man brukar säga att man övar sig i när barnen filosoferar är att tänka kritiskt och kreativt, men att även vara öppen, uppleva förundran och lyssna aktivt på vad som sägs.  Läs mer om filosofi i skolan här.

Hur kan filosofin få mer plats i skolan? Vad finns det för hinder och möjligheter? Varför ska barnen filosofera? Detta undersökte Ann Pihlgren (th), Adam Wallenberg och Beate Børresen (tv).

Hur kan filosofin få mer plats i skolan? Vad finns det för hinder och möjligheter? Varför ska barnen filosofera? Detta undersökte Ann Pihlgren (th), Adam Wallenberg och Beate Børresen (tv).

Efter samtalet om filosofi i skolan höll Adam Wallenberg, konst- och filosofipedagog på Moderna Museet en workshop med titeln "Konstverket och den filosofiska dialogen" där han belyste hur konstverk kan användas i filosofisk dialog med barn och ungdomar utifrån en mix av sokratisk dialog och fenomenologi. Han menar att man kan arbeta med upplevelse och reflektion parallellt och att det fördjupar det kreativa tänkandet i filosofisk dialog med barn istället för att bara se verket som en "händelse" att utgå från som ett instrument för logiskt tänkande. För mer information om filosofivisningar och workshops på moderna museet kan ni läsa mer här och om Shklovsky här.

Adam talade i sin workshop om Shklovskys estetiska teori om "estrangement" och Husserls fenomenologi utifrån konstverk som deltagarna i grupper fick uppleva och reflektera kring för att sedan hitta filosofiska teman som konstverket tar upp för dem. 

Adam talade i sin workshop om Shklovskys estetiska teori om "estrangement" och Husserls fenomenologi utifrån konstverk som deltagarna i grupper fick uppleva och reflektera kring för att sedan hitta filosofiska teman som konstverket tar upp för dem. 

Vi hade en punkt som hette Filosofi och politik på programmet, ett samtal med titeln Vem har jag ansvar för? Ann Lagerström, författare och existentiell samtalsledare och Carl Cederberg, filosof och fil. dr, lektor på Södertörns högskola diskuterade den franska fenomenologen Emmanuel Levinas och hans filosofi som kretsar kring mötet med den Andre. Här kan ni läsa mer om Levinas och om Carl Cederberg här.

_MG_9375.JPG
Nytt för i år var att varje föreläsare från stora scenen svarade på frågor direkt efter sitt samtal eller sin föreläsning i vår filosofiska lounge. Detta gav lite mer utrymme för intima möten mellan föreläsare och publik.

Nytt för i år var att varje föreläsare från stora scenen svarade på frågor direkt efter sitt samtal eller sin föreläsning i vår filosofiska lounge. Detta gav lite mer utrymme för intima möten mellan föreläsare och publik.

Nästa punkt på stora scenen var Filosofi och livsfrågorna: På jakt efter meningen med livet. Ett samtal mellan Ted Harris, präst och teol. dr och Ann Lagerström. Varför söker människan mening? Vad är mening och hur hittar vi den? Ted och Ann har även tillsammans skrivit en bok om den danske filosofen Søren Kierkegaard som ni kan läsa mer om här.

Har livet en mening? Ted och Ann höll efter sitt samtal även en workshop med titeln  Finns Gud eller är allt bara en slump?

Har livet en mening? Ted och Ann höll efter sitt samtal även en workshop med titeln Finns Gud eller är allt bara en slump?

Modern Filosofi med chefredaktör och ansvarig utgivare Cecilia  Christner Riad (tv)  fanns på plats i den filosofiska loungen.

Modern Filosofi med chefredaktör och ansvarig utgivare Cecilia Christner Riad (tv) fanns på plats i den filosofiska loungen.

Sofia Wrangsjö, fil. kand och workshopledare höll en workshop med FRI-metoden: Vad är rättvisa? Här kan ni läsa mer om Sofia och hennes FRI-metod.

Malin Sallstedt, sjukgymnast och Kicki Epstein Orzolek, arbetsterapeut båda verksamma vid Rehab Station Stockholm höll en workshop om Filocafé inom vården: Vad är normalt?
läs mer om filosofi i vården häroch en intervju om Malin och Kicki här: 

Vi avslutade hela festivalen med en paneldiskussion: Philosophy in society?  Deltog gjorde Yahya Ghaedi, professor vid Kharazmi University Tehran, Beate Børresen, förstelektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten i Högskolan i Oslo och Akershus och Kalle Grill, filosof, fil. dr och lektor på Umeå Universitet. Vi diskuterade vilken roll filosofin kan få i samhället, t ex vilken effekt det skulle få om filosofi blev obligatoriskt i skolan eller om vi hade utbildningar inom filosofisk praxis i Sverige. Vi undersökte om man lär sig filosofera eller inte inom den akademiska filosofin och hur detta kan skilja sig från t ex filosofi med barn (p4c).

Å föreningens vägnar vill jag rikta ett stort tack till alla som medverkade, alla volontärer och tack till er alla som kom och tog del av denna viktiga dag för att uppmärksamma filosofins roll i Sverige och världen - i det offentliga rummet, i skolan och inom vården. Tack till Ted Personne för fina bilder och för videofilmen!

/Adam Wallenberg