Vi medverkar på Filosofifestivalen 2015 14/11 kl.10-17!

(Läs hela programmet under "Aktiviteter", "Filosofifestival 2015")


Michael Noah Weiss has a PhD in philosophy and is university lecturer at the University of Education Lower Austria in the field of applied ethics and practical philosophy. In addition, he is working as philosophical practitioner in Norway, Austria and Switzerland. The focus of his work is on philosophical group dialogues and the methods he uses mainly is the Socratic Method after Nelson and the Trilogos Method after Roethlisberger (a guided imagery method). The main areas of his activity as a philosophical practitioner is both the educational sector as well as the so-called creative industry. Furthermore, he is a board member of the Norwegian Society for Philosophical Practice as well as the second Vice President of the Global Ethic Initiative of Austria.

Ann Pihlgren är fil.dr., forskare, och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Honarbetar som lärarutbildare och skolutvecklare i flera kommuner och utomlands och har bland annat arbetat åt Skolverket i Läslyftet, Allmänna råd för fritidshem samt läroplanskapitlet om fritidshem. Hon arbetar också med ledarutveckling och sokratisk ledarhandledning. Hon forskar inom huvudområdet pedagogik, barns och ungdomars tankeutveckling, samspel och inflytande och de didaktiska konsekvenser det får, samt lärares kompetens och utveckling. Hon har tidigare arbetat som lärare, skolledare, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare inom utbildningsväsendet och är författare till flera böcker i pedagogik och didaktik. Anns doktorsavhandling Socrates in the Classroom, Rationales and Effects of Philosophizing with Children erhöll Skolportens pris för bästa avhandling 2008 och Ann har också erhållit DAKS-ugglan för sitt arbete för demokratisk skola.

Beate Børresen har en magister i idéhistoria från Universitetet i Oslo och är førstelektor vid
Avdelningen för lärarutbildning och internationella studier, Högskolan i Oslo och Akershus. Hon har arbetat med filosofi i skolan sedan 1997 och har lett flera projekt om filosofi, bland annat för Skoletaten i Oslo och Utdanningsdirektoratet. Børresen har utvecklat studiet i filosofi med barn och skrivit flera böcker i ämnet.

Kalle Grill disputerade i filosofi 2009 och är nu anställd som universitetslektor vid Umeå universitet. Hans forskning berör framför allt värdekonflikten mellan å ena sidan välmående och å andra sidan frihet och autonomi. Han inledde nyligen ett nytt forskningsprojekt om de nära relationernas etik. Under doktorandtiden genomgick Kalle en utbildning för Norsk selskap for filosofisk praksis och har sedan dess erbjudit enskilda samtal för privatpersoner. Han är också verksam som samtalsledare och har lett utbildningar och retreats inom filosofisk praxis i Sverige.

Malin Sallstedt är leg sjukgymnast sedan drygt 20 år och har de senaste 8 åren använt filosofiska verktyg i sitt arbete. Hon arbetar med rehabilitering på Rehab Station Stockholm.

Kicki Epstein Orzolek har arbetat som leg. arbetsterapeut i drygt 20 år.  Anställd sedan 2003 på Rehab Station Stockholm, Liljeholmen. Arbetar där tillsammans med Malin Sallstedt med att implementera praktiska filosofiska verktyg i rehabilitering (till exempel filosofiska caféer och enskilda samtal). Vilket är ett resultat efter att ha deltagit i en internutbildning (för ca 7-8 sedan) som fokuserade på praktisk och teoretisk filosofi. Deltar nu som student den första terminen på Masterprogrammet i praktisk kunskap på Södertörns högskola. 

Elisabeth Serrander är ackrediterad existentiell psykoterapeut och har varit ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi. Hon är adjunkt vid Södertörns högskola på kursen Det existentiella samtalet på Institutionen för praktisk kunskap.

Yahya Ghaedi, PhD, is associate professor at the faculty for philosophy of Education, Kharizmi university in Tehran. Mr. Ghaedi has written a number of books and articles on philosophy for children in persian. The more common books are: the theoretical foundations of philosophy for children, community of inquiry, principles and philosophy for children, community of inquiry, principles and philosophy of education, Saina - a story for Philosophy for Children. He hold workshops in the field of philosophy for children to teachers, students and parents. To promote philosophy for children in Iran. You can read more on www.iranp4c.com.

Ted Harris är präst. Han har doktorerat på Sören Kierkegaard och har bland annat författat boken “Konsten att leva innerligt” tillsammans med Ann Lagerström, om just Kierkegaards liv och filosofi.

Carl Cederberg disputerade i december 2010 med Resaying the Human. Levinas Beyond Humanism and Antihumanism. Han undervisar på filosofiämnet, Centrum för praktisk kunskap och på lärarutbildningen. Han intresserar sig för klassisk och kontinental filosofi, med särskilt fokus på frågor om kritik och ursprung där politiska, etiska och metafysiska perspektiv möts.

Ann Lagerström är författare bl a av boken Konsten att leva innerligt - existentialism för den moderna människan (tillsammans med Ted Harris). Hon är även journalist, föreläsare, ledarskapskonsult och existentiell coach samt samtalsledare. 

Adam Wallenberg är konst- och filosofipedagog på Moderna Museet. Han är vice ordförande i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och kassör i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (www.sept.nu). Adam är intresserad av att utforska vad det är att filosofera i grupp och sätta det i relation till konst och fenomenologi. Han driver ett 1-årigt konstprojekt på Moderna Museet, "Konstmuseet som Katedral?"


Sofia Wrangsjö leder filosofiska workshoppar enligt FRI-metoden. Metoden kombinerar filosofi med snabba ritövningar och ger stort utrymme för reflektion. Sofia har en fil. kand. i teoretisk filosofi och är, vid sidan av workshopparna, verksam som illustratör.