Våra medlemskap

Medlem

Som vanlig medlem stödjer du föreningens arbete, får information om föreningens aktiviteter samt har rösträtt på årsmötet. Du går också in gratis på våra evenemang, får rabatt på de böcker vi säljer och tidningen Modern Filosofi m.m.

För att bli medlem i föreningen betalar du in medlemsavgiften på 100 kronor till vårt bankgiro 5074-8904 eller swisha till 123 321 66 45. Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt registrera information om dig i formuläret nedan: 

Namn *
Namn
Födelsedatum
Födelsedatum

 

Praktiserande medlem

  • Praktiserande filosof: Medlemskap beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har utbildat sig till filosofisk praktiker vid någon av styrelsen godkänd utbildning eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper.
  • Praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet: Medlemskap beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har en av styrelsen godkänd utbildning inom filosofisk praxis, eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper, samt avser att använda filosofiska metoder och perspektiv in ramen för sitt yrke/kompetensområde.

För att bli praktiserande medlem fyller du i ansökan i formuläret nedan. Medlemsavgift som praktiserande medlem är 300 SEK per år och betalas in till bankgiro 5074-8904 efter beviljat medlemskap. Glöm inte att skriva ditt för- och efternamn i referensraden.

Ansökan praktiserande medlem

För att bli praktiserande medlem, antingen som Praktiserande filosof eller som Praktiserande inom annan yrkesverksamhet fyller du i ansökan nedan. Medlemsavgift som praktiserande medlem är 300 SEK per år som betalas in till bankgiro 5074-8904. Kom i håg att skriva ditt för- och efternamn i referensraden .

För att föreningen skall kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt av dina kvalifikationer som praktiserande medlem, var vänlig fyll i nedan så detaljerat som möjligt all relevant information för din bakgrund inom filosofisk praxis.

Födelsedatum *
Födelsedatum
Praktiserande filosof eller Praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet.
Här kan du nämna din studiebakgrund som är relevant för din filosofiska praktik. Examen inom filosofi, utbildning inom filosofisk praxis t ex kurser och annan relevant kompetens.

1) Examen i filosofi (datum, ämne, titel på uppsats/er och ev. avhandling samt lärosäte)

2) Utbildning inom filosofisk praxis (namn, datum, plats).

3) Övrig utbildning (namn, datum, plats)
Relevant arbetslivserfarenhet för Filosofisk Praxis i ca timmar (t ex yrke/n, projekt, datum)
Beskriv med egna ord ca ½-1 A4 konkret och kortfattat hur du arbetat/arbetar med filosofin (projekt, datum, omfattning):
Kontaktuppgifter till två personer som kan berätta om hur du arbetar med filosofisk praxis:
Metoder du arbetar med inom filosofisk praxis (kryssas):
Verksamheter du har särskild kompetens inom (kryssas): *
Skriv ned max 1/2 A4 sida om sådant som är relevant för din ansökan och ej faller under någon kategori ovan. OBS, ej obligatorisk!