Våra medlemskap

Föreningen har tre typer av medlemskap: Medlem, Praktiserande filosof och Praktiserande inom annan yrkesverksamhet.

Medlem

Som vanlig medlem stödjer du föreningens arbete, får information om föreningens aktiviteter samt har rösträtt på årsmötet. Du får också rabatt på våra evenemang och på de böcker vi säljer m.m.

För att bli medlem i föreningen betalar du in medlemsavgiften på 100 kronor till vårt bankgiro 5074-8904 eller swisha till 123 321 66 45. Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt registrera information om dig i formuläret nedan.

Enligt dataskyddsförordning (GDPR) får en organisation bara registrera de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Som ideell förening registrerar SSFP namn, mejladress; postnummer, bostadsort och telefonnummer (för att kunna informera om lokala aktiviteter) samt kön och födelseår (för statistik). Om du en dag avslutar ditt medlemskap raderar vi uppgifterna.

Namn *
Namn

 

Praktiserande medlemskap

Praktiserande filosof: Medlemskap beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har 40 timmars utbildning (som kan bestå av föreläsningar, övningar, etc. med lärare, inte egenstudier eller egna övningar utan lärare) alternativt minst 80 timmars erfarenhet av renodlad filosofisk praxis-verksamhet, ex. hålla filosofiska caféer, utöva filosofi med barn, ge enskild filosofisk rådgivning (inte enbart filosofiska inslag i annan verksamhet).

Praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet: Medlemskap beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har 40 timmars utbildning (som kan bestå av föreläsningar, övningar, etc. med lärare, inte egenstudier eller egna övningar utan lärare) alternativt minst 80 timmars erfarenhet av renodlad filosofisk praxis-verksamhet, ex. hålla filosofiska caféer, utöva filosofi med barn, ge enskild filosofisk rådgivning (inte enbart filosofiska inslag i annan verksamhet).

För att på hemsidan kunna marknadsföra tjänsten "personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)" krävs utöver ovanstående dessutom 40 timmars lärarledd utbildning i samtalskonst (filosofisk eller annan) som inkluderar handledning.

Ansökan om praktiserande medlemskap

För att bli praktiserande medlem, antingen som Praktiserande filosof eller som Praktiserande inom annan yrkesverksamhet fyller du i ansökan nedan. Medlemsavgift som praktiserande medlem är 300 SEK per år som betalas in till bankgiro 5074-8904 eller swish 123 321 66 45. Kom i håg att skriva ditt för- och efternamn i referensraden .

För att föreningen skall kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt av dina kvalifikationer som praktiserande medlem, var vänlig fyll i nedan så detaljerat som möjligt all relevant information för din bakgrund inom filosofisk praxis.

Födelsedatum *
Födelsedatum
Praktiserande filosof eller Praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet.
En kopia på examensbevis skickas separat till mailadress: medlem@filosofiskpraxis.org
Här kan du beskriva din studiebakgrund. 1) Examen i filosofi eller annan utbildning (datum, ämne, titel på uppsats/er och ev. avhandling samt lärosäte) 2) Utbildning inom filosofisk praxis (namn, datum, plats, antal timmar). 3) Övrig utbildning (namn, datum, plats)
Relevanta erfarenheter för Filosofisk Praxis i ca timmar (t ex arbetsuppgifter, projekt, datum)
Beskriv med egna ord ca ½-1 A4 konkret och kortfattat hur du arbetat/arbetar med filosofi. Vilka metoder använder du? Hur ser du på filosofisk praxis?
Tjänster du erbjuder inom filosofisk praxis (kryssas): *
Specialiserad inom följande verksamhetsområde(n) (kryssas max 3 st): *
Skriv ned max 1/2 A4 sida om sådant som är relevant för din ansökan och ej faller under någon kategori ovan. OBS, ej obligatorisk!
Kontaktuppgifter till två personer som kan berätta om hur du arbetar med filosofisk praxis:
Telefonnummer:
Telefonnummer:
Adress
Adress
http://