Back to All Events

Filosofikafé: Att angöra en brygga

Vad är praktisk kunskap värd idag? En del av den vardagsnära kunskap för att lösa praktiska problem som tidigare var vanlig har försvunnit. Mycket av de traditionella uppgifterna i hemmet gör vi inte längre på samma sätt eller rent av inte alls. Mycket få av oss producerar sin egen mat. En del av oss lagar nästan aldrig mat och det blir allt vanligare att vi får vår mat hemlevererad. Vi kan, om vi har råd med det, betala för att få städat och tvättat. Vi lagar sällan våra kläder och det är ovanligt att bygga sitt eget hus eller sina egna möbler. Om vi äger en bil så är det nästan ingen av oss som servar den själv. Vi låter GPS:en i vår telefon hitta åt oss om vi kommer till en ny plats och vi får hjälp av algoritmer för konsumtion av varor och tjänster. Hur den vardag vi lever i fungerar rent praktiskt äger vi allt mindre kunskap om. Vi har våra specialkompetenser, som ofta är teoretiska, men frågan är hur vi skulle bete oss i en situation som kräver kunskap om praktisk överlevnad. Hur skulle vi göra om vi en dag befann oss själva på en båt och ville gå iland?

Samtalsledare: Lars Hammer

Later Event: September 9
Filosofikafé: Avundsjuka