Back to All Events

Sokratisk smågruppsdialog: Vad är eftertänksamhet?

  • Utbildningscentrum Majorna (map)

Att handla eller rentav vara eftertänksam är något de flesta av oss ofta tycks önska men sakna. Hur leva eftertänksamt? I den här undrande och undersökande gemenskapen söker vi fördjupa förståelse av detta.

I en sokratisk smågruppsdialog försöker vi etablera en undrande och undersökande gemenskap för vår karaktärsdaning. Envar inbjuds att dela något självupplevt på kvällens tema, vi väljer sedan en av dessa erfarenheter, utvecklar den till vår gemensamma berättelse, undersöker innebörden och tillämpar den fördjupade och fördjupande förståelsen enskilt i en avslutande runda.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman

Entré: 150kr

Föranmälan och kontakt: dialogikos.com

Earlier Event: September 12
Filosofikafé: Rättvisa