Back to All Events

Filosofikafé: Rättvisa

  • Österåkers bibliotek (map)

Vad är egentligen rättvist? Man kan skilja mellan olika områden där idéer om rättvisa förekommer. Aristoteles skilde mellan distributiv och retributiv rättvisa. Distributiv rättvisa handlar om hur man ska fördela resurser och makt. Här kan man ha olika tankar om vad som är en rättvis fördelning - ska till exempel alla ha lika mycket? Vilka tillgångar är det som ska delas ut, och till vilka? Retributiv rättvisa handlar om hur man ska bemöta olika handlingar, till exempel genom straff. Ett annat område som börjat diskuteras på senare tid handlar om vad som räknas som viktig kunskap om världen. Vilka människors berättelser kommer fram?

Vilka tankar har du kring "rättvisa"? Hur skulle livet vara om det faktiskt var rättvist? Hur skulle ett rättvist samhälle se ut? I samhället har vi institutioner som sysslar med rättvisa, men har vi några skyldigheter som individer? Vilka skyldigheter har vi i så fall - och varför? Vilka varelser eller vad för slags ting kan vara föremål för rättvis eller orättvis behandling? Kan man vara orättvis mot naturen?

Vi träffas i konferensrummet på biblioteket och hjälper varandra att tänka kring några av livets stora frågor. Varje tillfälle har ett visst tema. Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna. Biblioteket bjuder på lättare fika. Arrangör är Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) i samarbete med ABF Norra och Österåkers bibliotek

Samtalsledare: Emelie Wengse
Kontakt: emelie.wengse@gmail.com

Earlier Event: September 11
Filosofikafé: Gränser