Back to All Events

Smågruppsdialog: Vad är det att vara andäktig?

  • Göteborgs Utbildningscentrum (map)

På livets väg kan vi vara och bli andäktiga. Kanske stannar vi upp inför kvällshimlen, havsutsikten, fjällvidden, musikstycket, målningen, skulpturen, den älskade, den nyfödde eller den avlidne. Vi tänker, ja, känner på livet som helhet och erfar kanske en frid­full och hög­tidlig sinnesstämning – med eller utan religiösa in­slag. Att så bli vördnadsfulla inför det vördnadsbjudande, tycks viktigt för oss på livets väg. Därför vill vi i den här dialogen undersöka hur vi kan låta denna sinnesstämning utvecklas till ett karaktärsdrag.

I de här dialogerna går vi först en runda där envar svarar på kvällens frågeställning med något självupplevt i livet. Vi väljer sedan en av dessa erfarenheter och försöker etablera en undrande och undersökande gemenskap kring berättelsen, så att vi kan fördjupa vår förståelse. Vi avslutar med att pröva våra slutsatser på de berättelser vi lämnade bakom oss i inledningen och avrundar med tillämpningar för hur vi fortsättningsvis bättre kan dana karaktärsdraget vi samtalat om på livets väg.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entré: 150:- inklusive kvällsmacka
Information och föranmälan: dialogikos.com/aktuellt

Earlier Event: May 23
Filosofikafé: Konst och kreativitet
Later Event: August 29
Filosofikafé: Religion