Back to All Events

Smågruppsdialog: Vad är det att vara stolt?

  • Utbildningscentrum Göteborg (map)

Att vara stolt är tvetydigt. Antingen kan det innebära högmod och arrogans eller värdighet och förtjänst. Kanske talar vi om stolthet i båda betydelser för att det är svårt för oss att uppnå balanserad självkänsla. I den här smågruppdialogen vill vi därför gemensamt undersöka den goda stoltheten utifrån alldagliga erfarenheter med alldagliga ord, så att vi kan föra oss väl på livets väg.

I de här dialogerna går vi först en runda där envar svarar på kvällens frågeställning med något självupplevt i livet. Vi väljer sedan en av dessa erfarenheter och försöker etablera en undrande och undersökande gemenskap kring berättelsen, så att vi kan fördjupa vår förståelse. Vi avslutar med att pröva våra slutsatser på de berättelser vi lämnade bakom oss i inledningen och avrundar med tillämpningar för hur vi fortsättningsvis bättre kan dana karaktärsdraget vi samtalat om på livets väg.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entré: 150:- inklusive kvällsmacka
Information och föranmälan: dialogikos.com/aktuellt

Earlier Event: May 13
Filosoficafé: Hämnd
Later Event: May 22
Filosofikafé: Vad är vänskap?