Back to All Events

Smågruppsdialog: Vad är angeläget för dig nu?

  • Utbildningscentrum Göteborg (map)

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här dialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, vi väljer ett av de angelägna ämnena och försöker sedan etablera en undrande gemenskap kring vad som ligger om hjärtat. Genom vår undersökande gemenskap försöker vi öva en finkänslighet inför livet.

I de här dialogerna går vi först en runda där envar svarar på kvällens frågeställning med något självupplevt i livet. Vi väljer sedan en av dessa erfarenheter och försöker etablera en undrande och undersökande gemenskap kring berättelsen, så att vi kan fördjupa vår förståelse. Vi avslutar med att pröva våra slutsatser på de berättelser vi lämnade bakom oss i inledningen och avrundar med tillämpningar för hur vi fortsättningsvis bättre kan dana karaktärsdraget vi samtalat om på livets väg.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entré: 150:- inklusive kvällsmacka
Information och föranmälan: dialogikos.com/aktuellt

Earlier Event: April 8
Filosoficafé: Svartsjuka
Later Event: April 17
Filosofikfé: Individ och kollektiv