Back to All Events

Smågruppsdialog: Vad är det att ha sinne för humor?

  • Utbildningscentrum Göteborg (map)

På livets väg kan det göra oss gott att skoja, stimma och stoja, och prata goja. Livet gör oss nämligen ofta anspända, men sinne för humor ger avspänning. Kanske ett gott skratt inte bara förlänger utan också förverkligar livet. Många av oss erfar i alla fall att ett muntert och lekfullt karaktärsdrag bidrar till det goda livet. För att utveckla denna goda skämtsamhet undrar vi lekfullt inför självupplevda hyss och undersöker muntert skämt i den här dialogen.

I de här dialogerna går vi först en runda där envar svarar på kvällens frågeställning med något självupplevt i livet. Vi väljer sedan en av dessa erfarenheter och försöker etablera en undrande och undersökande gemenskap kring berättelsen, så att vi kan fördjupa vår förståelse. Vi avslutar med att pröva våra slutsatser på de berättelser vi lämnade bakom oss i inledningen och avrundar med tillämpningar för hur vi fortsättningsvis bättre kan dana karaktärsdraget vi samtalat om på livets väg.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entré: 150:- inklusive kvällsmacka
Information och föranmälan: dialogikos.com/aktuellt

Earlier Event: March 20
Filosofikafé: Rätt och fel
Later Event: March 25
Filosofikafé: Ljus och mörker