Back to All Events

Smågruppsdialog: Vad är medkänsla?

  • Utbildningscentrum Göteborg (map)

Medkänsla uppfattar vi som en av våra välvilliga, ja, vänliga känslor. Förmodligen ingår helt enkelt inlevelseförmågan i en god karaktär. Något så fundamentalt som vår känslighet inför den andres känslor måste vi därför ägna oss åt i en dialog.

I de här dialogerna går vi först en runda där envar svarar på kvällens frågeställning med något självupplevt i livet. Vi väljer sedan en av dessa erfarenheter och försöker etablera en undrande och undersökande gemenskap kring berättelsen, så att vi kan fördjupa vår förståelse. Vi avslutar med att pröva våra slutsatser på de berättelser vi lämnade bakom oss i inledningen och avrundar med tillämpningar för hur vi fortsättningsvis bättre kan dana karaktärsdraget vi samtalat om på livets väg.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entré: 150:- inklusive kvällsmacka
Information och föranmälan: dialogikos.com/aktuellt

Earlier Event: February 20
Filosofikafé: Vad är en paus?
Later Event: February 25
Filosofikafé: Filosofiskt liv?