Back to All Events

Filosofikafé: Att bida sin tid

Vi kommer inte undan den…tiden finner oss hur vi än vänder och vrider oss. Vi har den oavsett vad vi vill, vår tid, så vad är det då vi försöker göra när vi bidar den? Ja, vi tänker att vi ska hantera den på ett för oss strategiskt framgångsrikt vis i syfte att uppnå ett givet mål, skulle kanske någon säga. Vad är det då vi gör, rent praktiskt, i detta läge av väntan, och hur vet vi när det dags att agera? Är bidandet en förmåga att utveckla eller är det något vi antingen är duktiga på eller helt enkelt inte förstår? Kan vi efter att ha bidat vår tid, veta att resultatet blev bättre jämfört med om vi agerat direkt? Kan vi under själva bidandet känna att det vi gör, inte bara är det rätta, utan att vi gör det, av rätt orsak? Alltså att bidandet inte bara är en ursäkt för att låta bli att göra något vi egentligen inte riktigt vågar? Kan bidandet bli en livslång process? När övergår den i sådana fall till att vara något annat?

Samtalsledare: Lars Hammer

Earlier Event: December 9
Filosofikafé: Fantasi