Back to All Events

Sokratisk smågruppsdialog: Vad är angeläget för dig nu?

  • Utbildningscentrum Majorna (map)

På livets väg stöter vi på sådant som känns angeläget, men ofta saknar vi tid, rum och tillfälle för att stanna upp inför detta. I den här smågruppsdialogen börjar vi med en runda om vad som känns angeläget för envar nu, väljer ett av de angelägna ämnena och etablera sedan en undrande gemenskap.

I en sokratisk smågruppsdialog försöker vi etablera en undrande och undersökande gemenskap för vår karaktärsdaning. Envar inbjuds att dela något självupplevt på kvällens tema, vi väljer sedan en av dessa erfarenheter, utvecklar den till vår gemensamma berättelse, undersöker innebörden och tillämpar den fördjupade och fördjupande förståelsen enskilt i en avslutande runda.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman

Entré: 150kr

Föranmälan och kontaktdialogikos.com

Earlier Event: November 14
Filosofikafé: Att gå vilse
Later Event: November 16
Filosofikafé: Självkännedom