Back to All Events

Filosofikafé: Att binda ris åt egen rygg

Hur vanligt är det att vi skapar onödiga svårigheter för oss själva och om vi gör det, vad är skälet till detta? Handlar det om en outtalad Janteanda, vilken vi vill jobba mot, med hjälp av att klara av hinder vi sätter upp för oss själva, eller är det en omedveten övertygelse om att det som går allt för lätt är värt mindre jämfört med det som innebär motstånd? Kanske handlar det bara om rent slarv… en påminnelse om att vi som individer är mycket mindre lika den rationella ”homo economicus” än vad vi vill medge…

Samtalsledare: Lars Hammer

Earlier Event: November 5
Filosofikafé: Kroppen
Later Event: November 25
Filosofikafé: Folktro