Back to All Events

Sokratisk smågruppsdialog: Vad är tacksamhet?

  • Utbildningscentrum Majorna (map)

Många lär sig tidigt att tacka för det ena och det andra. Till en början begriper vi förmodligen inte vad vi gör, men sedan finner vi kanske att det involverar någon sorts värdering av något den andre gör eller gjort. I den här dialogen vill vi fördjupa hurdana vi är när vi är tacksamma.

I en sokratisk smågruppsdialog försöker vi etablera en undrande och undersökande gemenskap för vår karaktärsdaning. Envar inbjuds att dela något självupplevt på kvällens tema, vi väljer sedan en av dessa erfarenheter, utvecklar den till vår gemensamma berättelse, undersöker innebörden och tillämpar den fördjupade och fördjupande förståelsen enskilt i en avslutande runda.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman

Entré: 150kr

Föranmälan och kontakt: dialogikos.com

Earlier Event: October 16
Filosofikafé: Godhet