Back to All Events

Filosofikafé: Vill vi veta?

  • Solna stadsbibliotek (map)

Vad kostar det att komma till insikt? Är förståelse av vår omvärld och oss själva eftersträvansvärd eller kan det vara så att vi ibland önskar oss tillbaka till en enklare och mer naiv föreställning om alltings tillstånd, såväl ur ett individuellt som ur ett samhälleligt perspektiv? Är det möjligt att förbli ovetande, om vi verkligen skulle bestämma oss för det och är det i så fall moraliskt försvarbart? Vad skulle i omgivningens ögon vara acceptabelt att aldrig förstå och vad skulle betraktas som förkastligt att sakna kunskap om? Om vi fick en unik chans att välja bort allt vi vet och som kanske tynger oss för att istället bli lyckligt ovetande, d v s återgå till det naiva barnets position, skulle vi då ta den möjligheten, eller är kunskap och förståelse värd sitt pris?

Samtalsledare: Lars Hammer

Earlier Event: October 10
Filosofikafé: Framtiden
Later Event: October 15
Filosoficafé: Ansvar