Back to All Events

Filosoficafé: Snällhet

  • Östermalms bibliotek (map)

Vem är snäll? Vad innebär det att vara en snäll person? Hur är man snäll egentligen? Är det bra att vara snäll? Mot vem är vi snälla? Kan en vara för snäll? Vad behövs för att vara snäll? Hur ser samhället eller vår kultur på snällhet idag?

Samtalsledare: Sophie Österberg

Later Event: February 11
Filosofikafé: Vad är hälsa?