Back to All Events

Filosoficafé: Balans

  • Södertälje stadsbibliotek (Café Blå) Lunagallerian 4, 15183 Södertälje (map)

Redan under antiken talade man om balans som någonting eftersträvansvärt. Balans som ideal kunde gälla såväl individen som samhället. Vad menar vi när vi talar om balans? Har vi samma strävan idag? I sådana fall, behöver vi ibland vara i obalans för att kunna återfå balansen?

Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson