Back to All Events

Filosoficafé: Valet

  • Kulturhuset Storbrunn (map)

Den nionde september är det riksdagsval, men varje dag ställs du inför dina egna små och stora val - hur förhåller du dig till dessa? Vad innebär det att välja och hur gör man det? Med vilka kriterier bedömer man ett visst val som rätt eller fel? Eller är alla val i själva verket likvärdiga? Kan man tro att man väljer fast man inte gör det, och kan man välja utan att vara medveten om det? Är väljandet ett sätt att vara fri eller kan man bli slav under sina val? Är ett fritt val överhuvdtaget möjligt? Finns det skäl att ibland låta livet bara ske?

Fri entré! Inga förkunskaper krävs. Kom med nyfiket och öppet sinne. Välkommen att fika och filosofera!

Samtalsledare: Sofia Franzén

Later Event: September 10
Filosoficafé: Mening