Back to All Events

Filosoficafé: Förundran

  • Österåkers bibliotek (map)

Vad är det att förundras inför tillvaron? Är det samma sak som att fascineras? Ligger det en andlig dimension i förundran? Behövs förundran? Vad gör den med oss? Är barn mer i förundran? Är vuxna dåliga på förundran? Varför?

På filosoficaféerna för vi ett öppet och nyfiket samtal kring ett visst tema. Inga förkunskaper krävs. Vi tänker tillsammans och försöker utforska ett ämne utifrån många olika vinklar. Välkommen att filosofera! Biblioteket bjuder på lättare fika.

Samtalsledare: Emelie Wengse