Back to All Events

Sokratiskt panelsamtal: Where - om värderingar

  • Göteborgs Litteraturhus (map)

Till våra sokratiska panelsamtal börjar vi med att välja ett ämne – en dygd, ett koncept, en idé, ett aktuellt problem. Sedan ställer vi en rad förtydligande, öppna frågor för att på så sätt försöka bli lite klokare. Den här hösten låter vi de sex grundfrågorna vad, var, vem, när, hur och varför bana väg till epistemologi, metafysik, etik och ett riktigt gott liv. Innan kvällen är slut har vi skissat upp terrängen och banat väg för vidare reflektion. Skål för Sokrates!

Samtalsledare: Joshua Bronson, Matthew Nowachek och Miriam van der Valk
Övergripande tema: VEM - VAR - NÄR - VAD - VARFÖR - HUR
Kontakt: life.examined.sweden@gmail.com
Entré: 100 SEK

Earlier Event: September 19
Filosoficafé: Jämlikhet
Later Event: September 20
Filosoficafé: Förundran