Back to All Events

Filosoficafé: Begär

Vilka är skillnaderna mellan begär och behov? Kan begär rättfärdigas på ett liknade sätt som behov, eller förvandlas de då till behov? Kan ett begär vara användbart som drivkraft? Är begär individuella eller kan de också vara kollektiva? Hur och när uppstår i så fall ett kollektivt begär? Har begär alltid funnits eller är de resultat av en konsumtionskultur? Hur kan idén om att bekämpa sina begär motiveras och om man skulle vara tvungen att välja mellan att ständigt begära eller aldrig vilja någonting, hur skulle man välja?

Ett filosofiskt kafé är en möjlighet att tillsamman med andra undersöka en fråga och att samtidigt som vi lär oss av varandra ha roligt tillsammans. Det gemensamma utforskandets möjligheter förutsätter en överenskommelse om att respektera alla deltagare, att låta alla komma till tals samt att lyssna uppmärksamt på varandra.

Samtalsledare: Lars Hammer